GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH HÀ NAM

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH HÀ NAM
Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Chư Tôn Thiền Đức Chư Tôn Thiền Đức
Phật học Phật học
  • KINH ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN - PHẨM HAI, PHẨM BA, PHẨM BỐN

    KINH ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN - PHẨM HAI, PHẨM BA, PHẨM BỐN

    Đây là bộ kinh thuộc hệ Đại Thừa. Theo Đức Phật, kẻ oán hay người thân, họ đều là những chúng sanh chưa giác ngộ, giải thoát. Do đó họ cần được giúp đỡ, cần được chỉ bày phương tiện tu tập để đạt đến giải thoát; chứ không hạn cuộc vào nhóm người này hay nhóm người kia. Đây cũng là nguyên ủy để Đức Phật thuyết giảng kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân.
Thư viện ảnh Thư viện ảnh
Hình ảnh hoạt động
Lễ Phật Đản 2017 Hình ảnh khác
Video
Back to top