phat giao ha nam, phatgiaohanam, phật giáo hà nam

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH HÀ NAM
Hoằng Pháp Hoằng Pháp

Thuyết giảng Kinh Pháp Hoa tại hạ trường Chùa Bầu trung tâm Phật Giáo Tỉnh Hà Nam

Sáng ngày 20/6/2018 tức 7/5 năm Mậu Tuất. Đại Đức Thích Thanh Quang uy viên ban thường trực BTS PG tỉnh Hà Nam Phó Trưởng Ban hoằng Pháp Phật giáo tỉnh. Thuyết giảng Kinh Pháp Hoa tại hạ trường Chùa Bầu trung tâm Phật Giáo Tỉnh Hà Nam, có đông đảo Tăng, Ni và Phật tử tham dự thính pháp.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Video
Tin nhiều người đọc
Back to top