THÔNG BÁO CỦA BTS GHPGVN TỈNH HÀ NAM VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ PHẬT ĐẢN VÀ AN CƯ KIẾT HẠ PL. 2565 - DL. 2021.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH HÀ NAM
Thông báo Thông báo

THÔNG BÁO CỦA BTS GHPGVN TỈNH HÀ NAM VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ PHẬT ĐẢN VÀ AN CƯ KIẾT HẠ PL. 2565 - DL. 2021.

THÔNG BÁO CỦA BTS GHPGVN TỈNH HÀ NAM VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ PHẬT ĐẢN VÀ AN CƯ KIẾT HẠ PL. 2565 - DL. 2021.
Video
Tin nhiều người đọc
Back to top