Kinh - Luật - Luận

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH HÀ NAM
Phật học Kinh - Luật - Luận
 • KINH ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN - PHẨM HAI, PHẨM BA, PHẨM BỐN

  KINH ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN - PHẨM HAI, PHẨM BA, PHẨM BỐN

  Đây là bộ kinh thuộc hệ Đại Thừa. Theo Đức Phật, kẻ oán hay người thân, họ đều là những chúng sanh chưa giác ngộ, giải thoát. Do đó họ cần được giúp đỡ, cần được chỉ bày phương tiện tu tập để đạt đến giải thoát; chứ không hạn cuộc vào nhóm người này hay nhóm người kia. Đây…
 • KINH ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN - PHẨM TỰA

  KINH ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN - PHẨM TỰA

  Đây là bộ kinh thuộc hệ Đại Thừa. Theo Đức Phật, kẻ oán hay người thân, họ đều là những chúng sanh chưa giác ngộ, giải thoát. Do đó họ cần được giúp đỡ, cần được chỉ bày phương tiện tu tập để đạt đến giải thoát; chứ không hạn cuộc vào nhóm người này hay nhóm người kia. Đây…
 • Kinh Diệt trừ phiền giận

  Kinh Diệt trừ phiền giận

  Đây là những điều tôi đã được nghe, hồi Bụt còn cư trú trong tu viện Cấp Cô Độc, rừng Thắng Lâm, tại thành Xá Vệ. Hôm ấy, Tôn giả Xá Lợi Phật nói với các vị khất sĩ: "Này các bạn đồng tu, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị về năm phương pháp diệt trừ phiền…
 • TrướcSau Bốn Mươi Lăm Năm Hoằng Pháp Của Đức Phật

  TrướcSau Bốn Mươi Lăm Năm Hoằng Pháp Của Đức Phật

  BỐN MƯƠI LĂM NĂM HOẰNG PHÁP CỦA ĐỨC PHẬT Bình Anson
 • Lời Đức Phật1

  Lời Đức Phật1

  Lời Đức Phật
 • BẢN KHẮC GỖ KINH VU LAN BỒN CÀN LONG TẠNG (HÁN NGỮ)

  BẢN KHẮC GỖ KINH VU LAN BỒN CÀN LONG TẠNG (HÁN NGỮ)

  blankBẢN KHẮC GỖ KINH VU LAN BỒN CÀN LONG TẠNG (HÁN NGỮ) Kinh Vu Lan Bồn, do ngài Trúc Pháp Hộ (Dharmarakṣa – Đàm-ma-la-sát 230 – 316) dịch vào đời Tây Tấn, là một trong số những kinh văn được dịch từ Phạn ngữ sang Hán ngữ từ khá sớm, được xếp vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh…
 • BÀI HỌC ỨNG XỬ TRONG BỘ KINH JATAKA - Thích Viên Hiếu

  BÀI HỌC ỨNG XỬ TRONG BỘ KINH JATAKA - Thích Viên Hiếu

  Tripitaka là kinh sách Phật giáo nhưng cách truyền giáo gián tiếp thông qua các câu chuyện kể về tiền kiếp của Phật mang sắc màu ngụ ngôn, được coi là tác phẩm văn học Phật giáo của thời kỳ văn học cổ Ấn Độ.
Video
Tin nhiều người đọc
Back to top