Thành phần Nhân sự, nội quy và chương trình hoạt động Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương NK 7 (2012 – 2017)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH HÀ NAM
Tổ chức giáo hội Tổ chức giáo hội

Thành phần Nhân sự, nội quy và chương trình hoạt động Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương NK 7 (2012 – 2017)

Thành phần Nhân sự, nội quy và chương trình hoạt động Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương NK 7 (2012 – 2017)

 
Thành phần Nhân sự, nội quy và chương trình hoạt động Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương NK 7 (2012 – 2017)

Thành phần Nhân sự, nội quy và chương trình hoạt động Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương NK 7 (2012 – 2017)

(HDPT) - Ban Hướng dẫn Phật tử có chức năng hướng dẫn hàng Phật tử tại gia tu học Phật pháp, hộ trì Tam bảo, tu dưỡng đạo đức bản thân, góp phần xây dựng cuộc sống hòa bình, an lạc cho xã hội. Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương gồm có 4 Phân ban chuyên môn, mỗi Phân ban có nội quy, chương trình hoạt động Phật sự riêng.
 
      Sau đây là thành phần nhân sự, nội quy và chương trình hoạt động của Ngành Hướng dẫn Phật tử:

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG GHPGVN
NHIỆM KỲ VII (2012 – 2017)

Theo Quyết định số: 229/2013 /QĐ.HĐTS ngày 15 tháng 7 năm 2013

 
A. THƯỜNG TRỰC BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG:
 
STT CHỨC VỤ PHÁP DANH ĐƠN VỊ
1.       Trưởng ban HT. Thích Thiện Duyên Quảng Nam
2.       Phó Trưởng ban Thường trực HT. Thích Đạt Đạo Tp. HCM
3.       Phó Trưởng ban Thường trực TT. Thích Thanh Điện Hà Nội
4.       Phó trưởng ban thường trực TT. Thích Thiện Toàn Tp. Đà Nẵng
5.       Phó Trưởng ban
kiêm Trưởng Phân ban CSPT
HT. Thích Thanh Hùng Tp. HCM
6.       Phó Trưởng ban
kiêm Trưởng Phân ban PTDT
HT. Thích Thiện Trí Tp. HCM
7.       Phó Trưởng ban
kiêm Trưởng Phân ban TTNPT
TT. Thích Phước Nghiêm Tp. HCM
8.       Phó Trưởng ban
kiêm Trưởng Phân ban GĐPT
Cư sĩ Thiện Điều
(Nguyễn Thắng Nhu)
Thừa Thiên Huế
9.       Phó trưởng ban
phụ trách Phật tử Khất sĩ
TT. Thích Giác Nhân Tiền Giang
10.    Phó trưởng ban
phụ trách Phật tử người Hoa
TT. Thích Duy Trấn Tp. HCM
11.    Phó trưởng ban
phụ trách Phật tử Nam tông Kinh
HT. Thích Hộ Chánh Tp. HCM
12.    Phó trưởng ban
phụ trách PT Nam tông Khemer
HT. Lý Xa Muoth Bạc Liêu
13.    Phó trưởng ban
phụ trách Phật tử hải ngoại
ĐĐ. Thích Minh Xuân Hà Nội
14.    Phó trưởng ban
phụ trách Ban bảo trợ phía Nam
HT. Thích Thanh Sơn Tp. HCM
15.    Phó trưởng ban
phụ trách Ban bảo trợ phía Bắc
HT. Thích Thanh Hưng Hà Nội
16.    Phó Trưởng ban HT. Thích Khế Chơn Thừa Thiên Huế
17.    Phó Trưởng ban HT. Thích Nguyên Quang Khánh Hòa
18.    Phó Trưởng ban HT. Chau Ty An Giang
19.    Phó Trưởng ban TT. Thích Thanh Giác Tp. Hải Phòng
20.    Phó Trưởng ban ĐĐ. Thích Quảng Truyền Lạng Sơn
21.    Phó Trưởng ban kiêm
Chánh Thư ký
TT. Thích Chơn Không Tp. HCM
22.    Phó Thư ký kiêm
Chánh Văn phòng (phía Bắc)
ĐĐ. Thích Chân Tín Lào Cai
23.    Phó Thư ký kiêm
Chánh Văn phòng (phía Nam)
ĐĐ. Thích Quảng Tiến Tp. HCM
24.    Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng (phụ trách phía Nam) SC. Thích nữ Nguyên Hoa BR – VT
25.    Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng (phụ trách phía Bắc) Cư sĩ Diệu Nhân
(Nguyễn Thị Xuân Loan)
Hà Nội
26.    Thủ quỹ (phía Nam) HT. Thích Minh Trí Tp. HCM
27.    Thủ quỹ (phía Bắc) SC. Thích Nữ Tịnh Quán Hà Nội
28.    Ủy viên Tài chính (phía Nam) TT. Thích Truyền Tứ Tp. HCM
29.    Ủy viên Tài chính (phía Bắc) ĐĐ. Thích Thanh Toàn Vĩnh Phúc
30.    Ủy viên Kiểm soát ĐĐ. Thích Tâm Hoan Hà Nội
31.    Ủy viên Kiểm soát ĐĐ. Thích Thanh Bảo Tp. Đà Nẵng
32.    Ủy viên Kiểm soát ĐĐ. Thích Minh Vũ Bình Dương
33.    Ủy viên thường trực TT. Thích Từ Nghiêm Tp. Đà Nẵng
34.    Ủy viên thường trực TT. Thích Như Giải Quảng Nam
35.    Ủy viên thường trực TT. Thích Viên Giác Tp. HCM
36.    Ủy viên thường trực ĐĐ. Thích Thiện Thật Tp. HCM
37.    Ủy viên thường trực ĐĐ. Thích Trung San Tp. HCM
38.    Ủy viên thường trực Cư sĩ Tâm Duệ
(Nguyễn Đức Châu)
Tp. HCM
 
B. ỦY VIÊN: 
1.       Ủy viên HT. Thích Nguyên Huệ Bình Định
2.       Ủy viên HT. Thích Thiện Tài Tp. Cần Thơ
3.       Ủy viên HT. Thích Giác Chí Đak Lak
4.       Ủy viên TT. Thích Thiện Hỷ An Giang
5.       Ủy viên TT. Thích Quảng Thới Bạc Liêu
6.       Ủy viên TT. Thích Tâm Huệ Bến Tre
7.       Ủy viên TT. Thích Huệ Tâm Đồng Nai
8.       Ủy viên TT. Thích Huệ Minh Đồng Tháp
9.       Ủy viên TT. Thích Quảng Châu Gia Lai
10.    Ủy viên TT. Thích Thanh Minh Nam Định
11.    Ủy viên TT. Thích Trừng Nghị Quảng Ngãi
12.    Ủy viên TT. Thích Quảng Thiện Quảng Trị
13.    Ủy viên TT. Thích Thiện Thạnh Sóc Trăng
14.    Ủy viên TT. Thích Lệ Lạc Vĩnh Long
15.    Ủy viên ĐĐ. Thích Thiện Thông BR – VT
16.    Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Ánh Bắc Giang
17.    Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Hưng Bắc Ninh
18.    Ủy viên ĐĐ. Thích Tâm Thanh Bình Phước
19.    Ủy viên ĐĐ. Thích Nguyên Sắc Bình Thuận
20.    Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Phương Cao Bằng
21.    Ủy viên ĐĐ. Thích Nhuận Thái Đak Nông
22.    Ủy viên ĐĐ. Thích Tâm Quang Hà Tĩnh
23.    Ủy viên ĐĐ. Thích Quảng Nghị Hậu Giang
24.    Ủy viên ĐĐ. Thích Trí Thịnh Hòa Bình
25.    Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Khuê Hưng Yên
26.    Ủy viên ĐĐ. Thích Nhật Hiếu Khánh Hòa
27.    Ủy viên ĐĐ. Thích Pháp Trí Kiên Giang
28.    Ủy viên ĐĐ. Thích Nhuận Thông Kon Tum
29.    Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Tâm Lâm Đồng
30.    Ủy viên ĐĐ. Thích An Nhựt Long An
31.    Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Hương Nghệ An
32.    Ủy viên ĐĐ. Thích Pháp Tạng Ninh Thuận
33.    Ủy viên ĐĐ. Thích Đạo Nguyện Phú Thọ
34.    Ủy viên ĐĐ. Thích Tịnh Đức Quảng Nam
35.    Ủy viên ĐĐ. Thích Đạo Hiển Quảng Ninh
36.    Ủy viên ĐĐ. Thích Nghiêm Đạo Tây Ninh
37.    Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Bản Thái Bình
38.    Ủy viên ĐĐ. Thích Nhuận Đức Tiền Giang
39.    Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Nhựt Trà Vinh
40.    Ủy viên ĐĐ. Thích Kiến Nguyệt Vĩnh Phúc
41.    Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Đồng Hà Nội
42.    Ủy viên ĐĐ. Thích Di Sơn Hà Nội
43.    Ủy viên NS. Thích Đàm Minh Hà Nam
44.    Ủy viên NS. Thích Đàm Thành Thanh Hóa
45.    Ủy viên SC. Thích Đàm Quy Ninh Bình
46.    Ủy viên SC. Thích nữ Quảng Toàn Phú Yên
47.    Ủy viên SC. Thích nữ Thanh Nhàn Thái Nguyên
48.    Ủy viên SC. Thích Nữ Chân Hiền Tuyên Quang
49.    Ủy viên SC. Thích Đàm Phương Yên Bái
50.    Ủy viên SC. Thích Đàm Vân Hà Nội
51.    Ủy viên Cư sĩ Trần Cao Đông Bắc Kạn
52.    Ủy viên Cư sĩ Nguyễn Văn Triệu Cà Mau
53.    Ủy viên Cư sĩ Nguyễn Bá Hoàng Quảng Bình
54.    Ủy viên Cư sĩ Vũ Xuân Tĩnh Lào Cai
                                     TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
                                     GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
                                      CHỦ TỊCH
                                    (Đã ký)
                                       Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH


 
 NỘI QUY
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LỜI NÓI ĐẦU

 
       Trong hàng đệ tử Phật, Phật tử tại gia luôn luôn là bộ phận đông đảo trong “Tứ chúng đồng tu” của Phật giáo, đã có những cống hiến xứng đáng trong các Phật sự lợi đạo ích đời.
        Do vậy, tại Điều 25 Chương V Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam quy định trong Hội đồng Trị sự có Ban Hướng dẫn Phật tử để chuyên trách hướng dẫn sinh hoạt tu học của hàng Phật tử tại gia.
      &nbs
Video
Tin nhiều người đọc