Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì IV (1997-2002)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH HÀ NAM
Tổ chức giáo hội Tổ chức giáo hội

Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì IV (1997-2002)

Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì IV (1997-2002)

Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng, Ni: Hòa thượng Thích Thiện Siêu. Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Kim Cương Tử

 

BAN THƯỜNG TRỰC

 

1) Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh

2) Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng, Ni: Hòa thượng Thích Thiện Siêu

3) Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Kim Cương Tử

4) Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam: Hòa thượng Thích Minh Châu

5) Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký: Hòa thượng Thích Hiển Pháp

6) Phó Chủ tịch kiêm Phó ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

7) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Thanh Tứ

8) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Châu Mum

9) Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Nghi lễ: Hòa thượng Thích Thuận Đức

10) Phó Chủ tịch kiêm Phó ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Từ Nhơn

11) Phó Chủ tịch: Thích Hộ Nhẫn

12) Trưởng ban Hướng dẫn Nam nữ cư sĩ Phật tử: Hòa thượng toạ Thích Thiện Duyên

13) Trưởng ban Hoằng pháp: Hòa thượng Thích Trí Quảng

14) Trưởng ban Văn hoá: cư sĩ Võ Đình Cường

15) Trưởng ban Kinh tế Tài chính: Hòa thượng Thích Thanh Kiểm

16) Trưởng ban Từ thiện xã hội: Hòa thượng Thích Thanh Huân

17) Trưởng ban Phật giáo Quốc tế: Hòa thượng Thích Chơn Thiện

18) Phó ban Tăng sự: Hòa thượng Danh Nhưỡng

19) Phó ban Kinh tế Tài chính: Cư sĩ Tăng Quang

20) Phó ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Giác Phúc

21) Phó ban Nghi lễ: Hòa thượng Thích Trí Tâm

22) Phó ban Giáo dục Tăng, Ni: Thượng toạ Thích Viên Thành

23) Phó Tổng Thư ký: Thượng toạ Thích Thiện Nhơn

24) Phó Tổng Thư ký: Thượng toạ Thích Thanh Nhiễu

25) Uỷ viên Thư ký: Thượng toạ Thích Thiện Pháp

26) Uỷ viên Thư ký: Thượng toạ Thích Thanh Duệ

27) Uỷ viên Thư ký kiêm Phó ban Giáo dục Tăng, Ni: Thượng toạ Thích Giác Toàn.

28) Uỷ viên Thư ký: Thượng toạ Thích Gia Quang

29) Uỷ viên Thư ký: Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn

30) Phó ban Từ thiện xã hội: Ni sư Thích nữ Huệ Từ

31) Uỷ viên Kiểm soát: Cư sĩ Tống Hồ Cầm

32) Uỷ viên Kiểm soát: Thượng toạ Thích Bảo Nghiêm

33) Uỷ viên Kiểm soát: Hòa thượng Thích Thiện Bình

34) Uỷ viên Thủ quỹ: Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên

      THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

1) Thượng toạ Thích Thiện Bình – Khánh Hòa

2) Hòa thượng Tăng Đức Bổn – Tp.Hồ Chí Minh

3) Hòa thượng Thích Thiện Chánh – Đồng Tháp

4) Hòa thượng Thích Thiện Châu – chùa Trúc Lâm, Paris

5) Hòa thượng Thích Minh Châu – Tp.Hồ Chí Minh

6) Thượng toạ Thích Thanh Dục – Thái Bình

7) Thượng toạ Thích Thanh Duệ – Hà Nội

8) Thượng toạ Thích Giác Dũng – Đaklak

9) Thích Thiện Duyên – Quảng Nam

10) Hòa thượng Thích Huệ Giác – Cần Thơ

11) Hòa thượng Thích Thanh Đạt – Hà Nam

12) Thượng toạ Thích Thanh Điện – Hà Nội

13) Hòa thượng Thích Thuận Đức – Nam Định

14) Hòa thượng Thích Thanh Hanh – Hưng Yên

15) Hòa thượng Thích Gia Huệ – Hải Dương

16) Thượng toạ Thích Nhật Huệ – Trà Vinh

17) Hòa thượng Thích Đồng Huy – Bà Rịa-Vũng Tàu

18) Hòa thượng Thích Thanh Kiểm – Tp.Hồ Chí Minh

19) Hòa thượng Thích Thiện Khải – Đồng Nai

20) Thượng toạ Thích Hạnh Lạc – Quảng Ngãi

21) Hòa thượng Thích Chánh Liêm – Quảng Trị

22) Hòa thượng Thích Quảng Luân – Bắc Giang

23) Hòa thượng Thích Từ Mãn – Lâm Đồng

24) Hòa thượng Thích Quảng Mẫn – Tp.Hải Phòng

25) Hòa thượng Thích Phước Minh – Cần Thơ

26) Hòa thượng Hộ Nhẫn – Thừa Thiên-Huế

27) Thượng toạ Thích Thanh Nhiễu – Hà Nội

28) Hòa thượng Thích Từ Nhơn – Tp.Hồ Chí Minh

29) Thượng toạ Thích Thiện Nhơn – Tp.Hồ Chí Minh

30) Thượng toạ Thích Thiện Nhơn – Bình Định

31) Hòa thượng Dương Nhơn – Sóc Trăng

32) Thượng toạ Đào Như – Cần Thơ

33) Hòa thượng Danh Nhưỡng – Kiên Giang

34) Thượng toạ Thích Thông Nghiêm – Tây Ninh

35) Thượng toạ Thích Bảo Nghiêm – Hà Nội

36) Hòa thượng Thích Hiển Pháp – Tp.Hồ Chí Minh

37) Hòa thượng Thích Đắc Pháp – Vĩnh Long

38) Hòa thượng Thích Đạt Pháp – Long An

39) Hòa thượng Thích Thiện Pháp – TP Hồ Chí Minh

40) Thượng toạ Danh Phel – Bạc Liêu

41) Hòa thượng Thích Giác Phúc – Tp.Hồ Chí Minh

42) Hòa thượng Thích Đức Phương – Thừa Thiên-Huế

43) Thượng toạ Thích Gia Quang – Hà Nội

44) Thượng toạ Thích Giác Quang – Thừa Thiên-Huế

45) Hòa thượng  Thích Trí Quảng – Tp.Hồ Chí Minh

46) Hòa thượng Thích Thanh Sam – Hà Bắc

47) Thượng toạ Thích Thiện Sanh – Sóc Trăng

48) Thượng toạ Sok Sane – Trà Vinh

49) Hòa thượng Thích Thiện Siêu – Thừa Thiên-Huế

50) Thượng toạ Thích Huệ Tài – An Giang

51) Thượng toạ Thích Thiện Tánh – TP Hồ Chí Minh

52) Hòa thượng Thích Minh Tâm – Ninh Thuận

53) Hòa thượng Thích Thiện Tâm – Tp.Hồ Chí Minh

54) Hòa thượng Thích Trí Tâm – Khánh Hòa

55) Thượng toạ Thích Nhật Tấn – Bến Tre

56) Hòa thượng Thích Đức Thanh – Thừa Thiên-Huế

57) Thượng toạ Thích Chơn Thanh – Tp.Hồ Chí Minh

58) Hòa thượng Thích Trí Thành – Phú Yên

59) Thượng toạ Thích Viên Thành – Hà Tây

60) Hòa thượng Thích Quang Thể – Quảng Nam-Đà Nẵng

61) Thượng toạ Thích Chơn Thiện – Tp.Hồ Chí Minh

62) Thượng toạ Thích Minh Thiện – Bình Dương

63) Hòa thượng Thích Tâm Thông – Nam Định

64) Hòa thượng Thích Từ Thông – Tp.Hồ Chí Minh

65) Hòa thượng Thích Minh Thức – Ninh Bình

66) Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Tp.Hồ Chí Minh

67) Hòa thượng Thích Tâm Tịch – Hà Nội

68) Thượng toạ Thích Giác Toàn – Tp.Hồ Chí Minh

69) Thượng toạ Thích Huệ Trí – Tp.Hồ Chí Minh

70) Hòa thượng Thích Tịnh Trí – Bình Thuận

71) Đại đức Thích Đồng Trí – Kontum

72) Hòa thượng Thích Đức Trì – Thừa Thiên-Huế

73) Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Hà Tây

74) Thượng toạ Thích Quảng Tùng – Hải Phòng

75) Thượng toạ Thích Thanh Tứ – Hà Nội

76) Thượng toạ Thích Hoằng Từ – Tiền Giang

77) Thượng toạ Thích Thiện Từ – Cà Mau

78) Hòa thượng Kim Cương Tử – Hà Nội

79) Thượng toạ Thích Giác Viên – Đà Nẵng

80) Ni trưởng Thích nữ Như Hòa – Tp.Hồ Chí Minh

81) Ni trưởng Thích Đàm Hảo – Hà Nội

82) Ni sư Thích nữ Ngoạt Liên – Tp.Hồ Chí Minh

83) Ni trưởng Thích nữ Tạng Liên – Bà Rịa-Vũng Tàu

84) Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc – Đồng Tháp

85) Ni sư Thích Đàm Nhung – Thanh Hoá

86) Ni trưởng Thích Đàm Nhượng – Nam Định

87) Sư cô Thích nữ Huệ Từ – Tp.Hồ Chí Minh

88) Cư sĩ Trần Khánh Dư – Hà Nội

89) Cư sĩ Võ Đình Cường – Tp.Hồ Chí Minh

90) Cư sĩ Huyền Chân – Hà Nội

91) Cư sĩ Tống Hồ Cầm – Tp.Hồ Chí Minh

92) Cư sĩ Bùi Đức Hải – Tp.Hồ Chí Minh

93) Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn – Tp.Hồ Chí Minh

94) Cư sĩ Tăng Quang – Tp.Hồ Chí Minh
 

Video
Tin nhiều người đọc
Thông báo
Back to top