Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì VI (2007-2012)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH HÀ NAM
Tổ chức giáo hội Tổ chức giáo hội

Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì VI (2007-2012)

Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì VI (2007-2012)

Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Thích Thanh Tứ. Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Thích Từ Nhơn 

 

BAN THƯỜNG TRỰC

 

1) Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh

2) Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Thích Thanh Tứ

3) Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Thích Từ Nhơn 

4) Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng, Ni: Hòa thượng Thích Chơn Thiện

5) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Hiển Pháp

6) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Đức Phương

7) Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam: Hòa thượng Thích Trí Quảng

8) Phó Chủ tịch đặc trách Phật giáo Nam tông: Hòa thượng Dương Nhơn

9) Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chính: Hòa thượng Thích Giác Toàn

10) Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội: Thượng toạ Thích Quảng Tùng  

11) Phó Chủ tịch Thượng toạ Thích Thanh Nhiễu

12) Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương: Thượng toạ Thích Bảo Nghiêm

13) Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

14) Phó Tổng Thư ký kiêm Thủ quỹ: Hòa thượng Thích Thiện Pháp

15) Phó Tổng Thư ký: Thượng toạ Thích Gia Quang

16) Uỷ viên Thư ký: Hòa thượng Đào Như

17) Uỷ viên Thư ký: Thượng toạ Thích Thanh Duệ

18) Uỷ viên Thư ký: Thượng toạ Thích Thiện Thống

19) Uỷ viên Thư ký: Đại đức Thích Đức Thiện

20) Uỷ viên Thư ký kiêm Thủ quỹ: Thượng toạ Thích Minh Tiến

21) Uỷ viên Thư ký: Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn

22) Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử: Hòa thượng Thích Thiện Duyên

23) Trưởng ban Văn hoá: Hòa thượng Thích Trung Hậu

24) Trưởng ban Nghi lễ: Hòa thượng Thích Trí Tâm

25) Uỷ viên Pháp chế: Thượng toạ Thích Huệ Trí

26) Uỷ viên Pháp chế: Đại đức Thích Tiến Đạt

27) Uỷ viên Kiểm soát: Hòa thượng Thích Thiện Bình

28)  Uỷ viên Kiểm soát: Thượng toạ Thích Thiện Tánh

29) Uỷ viên Kiểm soát: Đại đức Thích Quảng Hà

30) Uỷ viên Kiểm soát: Cư sĩ Tống Hồ Cầm

31) Uỷ viên Thường trực: Hòa thượng Thích Thiện Tâm

32) Uỷ viên Thường trực: Hòa thượng Thích Giác Giới

33) Uỷ viên Thường trực: Hòa thượng Thạch Sok Sane

34) Uỷ viên Thường trực: Hòa thượng Thích Như Niệm

35) Uỷ viên Thường trực: Thượng toạ Thích Thanh Điện

36) Uỷ viên Thường trực: Thượng toạ Thích Tôn Thật

37) Uỷ viên Thường trực: Thượng toạ Thích Đạt Đạo

38) Uỷ viên Thường trực: Thượng toạ Thích Tấn Đạt

39) Uỷ viên Thường trực: Đại đức Thích Thanh Phúc

40) Uỷ viên Thường trực: Đại đức Thích Thanh Quyết

41) Uỷ viên Thường trực: Đại đức Thích Thanh Phong

42) Uỷ viên Thường trực: Đại đức Thích Thanh Đạt

43) Uỷ viên Thường trực: Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên

44) Uỷ viên Thường trực: Ni sư Thích nữ Huệ Từ

45) Uỷ viên Thường trực: Cư sĩ Tăng Quang (từ trần)
 

    UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

1) Hòa thượng Thích Thanh Bích – Hà Tây

2) Hòa thượng Thích Thiện Bình – Khánh Hòa

3) Hòa thượng Thích Minh Chánh – Đồng Nai

4) Hòa thượng Thích Pháp Chiếu – Lâm Đồng

5) Hòa thượng Thích Thanh Chỉnh – Hà Nội

6) Hòa thượng Thích Thanh Đàm – Ninh Bình

7) Hòa thượng Trần Dạnh – Trà Vinh

8) Hòa thượng Danh Dĩnh – Kiên Giang

9) Hòa thượng Thích Lưu Đoan – Trà Vinh

10) Hòa thượng Danh Đồng – Kiên Giang

11) Hòa thượng Thích Thanh Dục – Thái Bình

12) Hòa thượng Thích Giác Dũng – Đaklak

13) Hòa thượng Thích Thanh Dũng – Bắc Giang

14) Hòa thượng Thích Phước Đường – Cộng hòa Pháp

15) Hòa thượng Thích Thiện Duyên – Quảng Nam

16) Hòa thượng Thích Giác Giới – Vĩnh Long

17) Hòa thượng Thích Huệ Hà – Bạc Liêu

18) Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh – Tp.Hồ Chí Minh

19) Hòa thượng Thích Trung Hậu –Tp.Hồ Chí Minh

20) Hòa thượng Thích Nhựt Huệ – Trà Vinh

21) Hòa thượng Thích Thiện Huệ – Đồng Tháp

22) Hòa thượng Thích Từ Hương – Gia Lai

23) Hòa thượng Thạch Huonl – Sóc Trăng

24) Hòa thượng Thích Đồng Huy – Bà Rịa Vũng Tàu

25) Hòa thượng Thích Chánh Liêm – Quảng Trị

26) Hòa thượng Lý Sa Muoth – Bạc Liêu

27) Hòa thượng Thích Thông Nghiêm – Tây Ninh

28) Hòa thượng Thích Từ Nhơn – Tp.Hồ Chí Minh

29) Hòa thượng Dương Nhơn – Sóc Trăng

30) Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Bình Định

31) Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Tp.Hồ Chí Minh

32) Hòa thượng Đào Như – Tp.Cần Thơ

33) Hòa thượng Danh Nhưỡng – Kiên Giang

34) Hòa thượng Thích Như Niệm – Tp.Hồ Chí Minh

35) Hòa thượng Tăng Nô – Sóc Trăng

36) Hòa thượng Thạch On – Trà Vinh

37) Hòa thượng Lâm Pậu – Trà Vinh

38) Hòa thượng Thích Hiển Pháp – Tp.Hồ Chí Minh

39) Hòa thượng Thích Đắc Pháp – Vĩnh Long

40) Hòa thượng Thích Thiện Pháp – Tp.Hồ Chí Minh

41) Hòa thượng Thích Nguyên Phước – Bình Định

42) Hòa thượng Thích Đức Phương – Thừa Thiên Huế

43) Hòa thượng Thích Giác Quang – Thừa Thiên Huế

44) Hòa thượng Thích Nhật Quang – Tp.Hồ Chí Minh

45) Hòa thượng Thích Trí Quảng – Tp.Hồ Chí Minh

46) Hòa thượng Thích Thanh Sam – Bắc Ninh

47) Hòa thượng Lý Sân – Tp.Cần Thơ

48) Hòa thượng Thạch Sok Sane – Trà Vinh

49) Hòa thượng Thích Thiện Sanh – Sóc Trăng

50) Hòa thượng Thạch Sên – Trà Vinh

51) Hòa thượng Thích Huệ Tài – An Giang

52) Hòa thượng Thích Trí Tâm – Khánh Hòa

53) Hòa thượng Thích Đồng Tâm – Ninh Thuận

54) Hòa thượng Thích Thiện Tâm – Tp.Hồ Chí Minh

55) Hòa thượng Thích Thiện Tấn – Quảng Trị

56) Hòa thượng Thích Thiện Tánh – Tp.Hồ Chí Minh

57) Hòa thượng Thích Nhuận Thanh – Bình Phước

58) Hòa thượng Thích Thiện Thanh – Long An

59) Hòa thượng Thích Đức Thanh – Thừa Thiên Huế

60) Hòa thượng Thích Chơn Thành – Long An

61) Hòa thượng Thích Chơn Thiện – Thừa Thiên Huế

62) Hòa thượng Thích Minh Thiện – Bình Dương

63) Hòa thượng Thích Từ Thông – Tp.Hồ Chí Minh

64) Hòa thượng Thích Huyền Thông – Kiên Giang

65) Hòa thượng Thích Tâm Thuỷ – Phú Yên

66) Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Tp.Hồ Chí Minh

67) Hòa thượng Thích Giác Toàn – Tp.Hồ Chí Minh

68) Hòa thượng Thích Thanh Tứ – Hà Nội

69) Hòa thượng Thích Thiện Từ – Cà Mau (viên tịch)

70) Hòa thượng Thích Giác Viên – Tp.Đà Nẵng

71) Thượng toạ Thích Hải Ấn – Thừa Thiên Huế

72) Thượng toạ Thích Thiện Bảo – Tp.Hồ Chí Minh

73) Thượng toạ Thích Bửu Chánh – Đồng Nai

74) Thượng toạ Thích Khế Chơn – Thừa Thiên Huế

75) Thượng toạ Thích Nguyên Chơn – Bình Định

76) Thượng toạ Thích Đạt Đạo – Tp.Hồ Chí Minh

77) Thượng toạ Thích Tấn Đạt – Tp.Hồ Chí Minh

78) Thượng toạ Thích Thanh Đạt – Hà Nội

79) Thượng toạ Thích Thanh Điện – Hà Nội

80) Thượng toạ Thích Thiện Đức – Tp.Hồ Chí Minh

81) Thượng toạ Thích Huệ Đức – Hậu Giang

82) Thượng toạ Thích Tâm Đức – Tp.Hồ Chí Minh

83) Thượng toạ Thích Thanh Duệ – Hà Nội

84) Thượng toạ Thích Thanh Giác – Hải Phòng

85) Thượng toạ Thạch Hà – Cà Mau

86) Thượng toạ Thích Huệ Hiền – Đồng Nai

87) Thượng toạ Thích Thanh Hiện – Hưng Yên

88) Thượng toạ Sơn Ngọc Huynh – Vĩnh Long

89) Thượng toạ Châu Sơn Hy – An Giang

90) Thượng toạ Thích Hạnh Lạc – Quảng Ngãi

91) Thượng toạ Danh Lân – Kiên Giang

92) Thượng toạ Thích Thanh Liên – Thừa Thiên Huế

93) Thượng toạ Thích Huệ Minh – Tiền Giang

94) Thượng toạ Thích Bảo Nghiêm – Hà Nội

95) Thượng toạ Thích Hạnh Nghiêm – Nam Định

96) Thượng toạ Thích Thiện Nguyện – Tp.Đà Nẵng

97) Thượng toạ Thích Thanh Nhã – Hà Nội

98) Thượng toạ Thích Thanh Nhiễu – Hà Nội

99) Thượng toạ Thích Thanh Phúc – Hà Nội

100) Thượng toạ Thích Thanh Phụng – Bắc Ninh

101) Thượng toạ Thích Viên Quán  – Gia Lai

102) Thượng toạ Thích Gia Quang – Hà Nội

103) Thượng toạ Thích Châu Quang – Daklak

104) Thượng toạ Thích Thanh Quyết – Quảng Ninh

105) Thượng toạ Thích Nhựt Tấn – Bến Tre

106) Thượng toạ Thích Trí Thắng – Quảng Ngãi

107) Thượng toạ Thích Tôn Thật – Tp.Hồ Chí Minh

108) Thượng toạ Thích Minh Thiện – Long An

109) Thượng toạ Danh Thiệp – An Giang

110) Thượng toạ Thích Huệ Thông – Bình Dương

111) Thượng toạ Thích Thiện Thống – An Giang

112) Thượng toạ Thích Thiện Tiến – Ninh Thuận

113) Thượng toạ Thích Huệ Trí – Tp.Hồ Chí Minh

114) Thượng toạ Thích Huệ Trường – Tp.Cần Thơ

115) Thượng toạ Thích Hoằng Từ – Tiền Giang

116) Thượng toạ Thích Quảng Tùng – Hải Phòng

117) Thượng toạ Diệp Tươi – Trà Vinh

118) Thượng toạ Thích Quảng Xả – Kontum

119) Đại đức Thích Thanh Chính – Hà Tây

120) Đại đức Thích Tiến Đạt – Hà Tây

121) Đại đức Thích Tâm Đức – Thanh Hoá

122) Đại đức Thích Quảng Hà – Nam Định

123) Đại đức Danh Lung – Tp.Hồ Chí Minh

124) Đại đức Thích Minh Nghiêm – Phú Thọ

125) Đại đức Thích Tâm Nhẫn – Hà Nam

126) Đại đức Thích Thanh Phong – Tp.Hồ Chí Minh

127) Đại đức Thích Nguyên Thành – Thái Nguyên

128) Đại đức Thích Đức Thiện – Hà Nội

129) Đại đức Thích Minh Tiến – Hà Nội

130) Đại đức Thích Quảng Truyền – Lạng Sơn

131) Đại đức Thích Quảng Tuấn – Đak Nông

132) Đại đức Thích Thanh Vân – Hải Dương

133) Ni trưởng Thích Đàm Hảo – Hà Nội

134) Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên – Tp.Hồ Chí Minh

135) Ni trưởng Thích nữ Tràng Liên – Tp.Hồ Chí Minh

136) Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc – Tp.Hồ Chí Minh

137) Ni trưởng Thích Đàm Nhượng – Nam Định

138) Ni sư Thích Đàm Khoa – Hà Tây

139) Ni sư Thích nữ Huệ Từ – Tp.Hồ Chí Minh

140) Cư sĩ Tống Hồ Cầm – Tp.Hồ Chí Minh

141) Cư sĩ Võ Đình Cường –Tp.Hồ Chí Minh (từ trần)

142) Cư sĩ Bùi Trọng Cường – Hà Tĩnh

143) Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn – Tp.Hồ Chí Minh

144) Cư sĩ Nguyễn Thắng Nhu – Thừa Thiên Huế

145) Cư sĩ Tăng Quang – Tp.Hồ Chí Minh (từ trần)

146) Giáo sư Lê Mạnh Thát – Tp.Hồ Chí Minh

147) Cư sĩ Lương Gia Tĩnh – Hà Nội

UỶ VIÊN DỰ KHUYẾT

1) Hòa thượng Thích Huệ Ấn – Thừa Thiên Huế

2) Hòa thượng Chau Cắt – An Giang

3) Hòa thượng Thích Chí Đạo – Quảng Nam

4) Hòa thượng Thích Toàn Đức – Lâm Đồng

5) Hòa thượng Thích Huệ Minh – Tp.Hồ Chí Minh

6) Hòa thượng Danh Nhuônl – Kiên Giang

7) Hòa thượng Thích Từ Tánh – Tp.Đà Nẵng

8) Hòa thượng Thích Minh Thông – Tp.Hồ Chí Minh

9) Hòa thượng Thích Thiện Trí – Tp.Hồ Chí Minh

10) Hòa thượng Thích Như Tước – Vĩnh Long

11) Hòa thượng Thích Như Ý – Khánh Hòa

12) Thượng toạ Thích Nhật Ấn – Tp.Hồ Chí Minh

13) Thượng toạ Hộ Chánh – Tp.Hồ Chí Minh

14) Thượng toạ Pháp Chất – Tp.Hồ Chí Minh

15) Thượng toạ Thích Viên Đạt –Bình Đinh

16) Thượng toạ Thích Thanh Hùng – Tp.Hồ Chí Minh

17) Thượng toạ Trà Kla Leng – Sóc Trăng

18) Thượng toạ Thích Giác Liêm – Tp.Hồ Chí Minh

19) Thượng toạ Thích Thanh Ngọc – TP Hồ Chí Minh

20) Thượng toạ Thích Giác Nhân – Tiền Giang

21) Thượng toạ Thích Hạnh Niệm – Quảng Nam

22) Thượng toạ Thạch Oai – Trà Vinh

23) Thượng toạ Thích Như Quang – Tp.Hồ Chí Minh

24) Thượng toạ Thích Minh Thành – Tp.Hồ Chí Minh

25) Thượng toạ Thích Lệ Trang – TpHồ Chí Minh

26) Thượng toạ Tăng Xà Vong – Bạc Liêu

27) Đại Đức Thích Trí Chơn – Tp.Hồ Chí Minh

28) Đại Đức Thích Truyền Cường – Tp.Hồ Chí Minh

29) Đại Đức Thích Thanh Đường – Cao Bằng

30) Đại Đức Thích Thiện Hạnh – Tp.Hồ Chí Minh

31) Đại Đức Thích Minh Hiền – Hà Tây

32) Đại Đức Thích Thanh Huân –Hà Nội

33) Đại Đức Lý Hùng – Tp.Cần Thơ

34) Đại Đức Thích Minh Huy – Yên Bái

35) Đại Đức Thích Huệ Khai – Đồng Nai

36) Đại Đức Thích Thích Thọ Lạc – Ninh Bình

37) Đại Đức Thích Thiện Minh – Tp.Hồ Chí Minh

38) Đại Đức Thích Phước Nghiêm – Tiền Giang

39) Đại Đức Thích Đức Nguyên – Hòa bình

40) Đại Đức Thích Phước Nguyên – Tp.Hồ Chí Minh

41) Đại Đức Quách Thành Sattha – Bà Rịa-Vũng Tàu

42) Đại Đức Thích Chiếu Tạng – Vĩnh Phúc

43) Đại Đức Thích Thiện Thành – An Giang

44) Đại Đức Thích Minh Trí – Hà Nội

45) Đại Đức Lý Vệ – Hậu Giang

46) Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương – Đồng Nai

47) Ni sư Thích Đàm Nghiêm – Hà Nội

48) Sư cô Thích nữ Tín Liên – Tp.Hồ Chí Minh  
 

Video
Tin nhiều người đọc
Back to top