Danh sách Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì III (1992-1997)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH HÀ NAM
Tổ chức giáo hội Tổ chức giáo hội

Danh sách Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì III (1992-1997)

Danh sách Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì III (1992-1997)

Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng, Ni: Hòa thượng Thích Thiện Siêu

 

BAN THƯỜNG TRỰC

1) Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh

2) Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng, Ni: Hòa thượng Thích Thiện Siêu

3) Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Kim Cương Tử

4) Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Thích Thiện Hào

5) Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và Trưởng ban Phật giáo Quốc tế: Hòa thượng Thích Minh Châu

6) Phó Chủ tịch kiêm Phó ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Tâm Thông

7) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Bửu Ý

8) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Châu Mum

9) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Siêu Việt.

10) Phó Tổng Thư ký: Hòa thượng Thích Hiển Pháp

11) Phó Tổng Thư ký: Thượng toạ Thích Thanh Tứ

12) Trưởng ban Nghi lễ: Hòa thượng Thích Thuận Đức

13) Trưởng ban Hướng dẫn Nam nữ cư sĩ Phật tử: Thượng tọa Thích Thiện Duyên

14) Trưởng ban Hoằng pháp: Thượng toạ Thích Trí Quảng

15) Trưởng ban Văn hoá: cư sĩ Võ Đình Cường

16) Trưởng ban Kinh tế tài chính: Hòa thượng Thích Thanh Kiểm

17) Trưởng ban Từ thiện xã hội: Hòa thượng Thích Thanh Viên

18) Phó trưởng ban Tăng sự: Thượng tọa Thích Thiện Nhơn

19) Phó trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Danh Nhưỡng

20) Phó trưởng Ban Kinh tế Tài chính: Cư sĩ Tăng Quang

21) Uỷ viên Thủ quỹ: Ni sư Thích nữ Ngoạt Liên

22) Phó trưởng Ban Từ thiện xã hội: Sư cô Thích nữ Huệ Từ

23) Uỷ viên Kiểm soát: Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

24) Uỷ viên Kiểm soát: Cư sĩ Tống Hồ Cầm

25) Uỷ viên Kiểm soát: Thượng toạ Thích Giác Toàn.

26) Uỷ viên Thư ký: Cư sĩ Trần Khánh Dư

27) Uỷ viên Thư ký: Cư sĩ Bùi Đức Hải

28) Uỷ viên Thư ký: Thượng toạ Thích Thanh Nhiễu

29) Uỷ viên Thư ký: Thượng toạ Thích Thiện Nhơn

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ                                     

1) Thượng toạ Thích Thiện Bình – Khánh Hòa

2) Hòa thượng Tăng Đức Bổn – Tp.Hồ Chí Minh

3) Hòa thượng Thích Kế Châu – Bình Định

4) Hòa thượng Thích Thiện Châu – chùa Trúc Lâm Paris

5) Thượng toạ Thích Thanh Dục – Thái Bình

6) Thượng tọa Thích Thiện Duyên – Quảng Nam-Đà Nẵng

7) Hòa thượng Thích Trí Giác – Quảng Nam-Đà Nẵng

8) Hòa thượng Thích Minh Hạnh – Tp.Hồ Chí Minh

9) Hòa thượng Thích Thiện Hào – Tp.Hồ Chí Minh

10) Hòa thượng Thích Đạt Hảo – Tp.Hồ Chí Minh

11) Hòa thượng Thích Đồng Huy – Bà Rịa-Vũng Tàu

12) Hòa thượng Thích Thanh Kiểm – Tp.Hồ Chí Minh

13) Hòa thượng Thích Từ Mẫn – Lâm Đồng

14) Hòa thượng Thích Quảng Mẫn – Tp.Hải Phòng

15) Hòa thượng Thích Phước Minh – Cần Thơ

16) Hòa thượng Thích Tâm Minh – Hải Hưng

17) Hòa thượng Thích Kim Minh – Tp.Hồ Chí Minh

18) Hòa thượng Châu Mum – Hậu Giang

19) Thượng toạ Thích Thanh Nhiễu – Hà Nội

20) Hòa thượng Thích Từ Nhơn – Tp.Hồ Chí Minh

21) Thượng toạ Thích Thiện Nhơn – Tp.Hồ Chí Minh

22) Hòa thượng Dương Nhơn – Sóc Trăng

23) Hòa thượng Danh Nhưỡng – Kiên Giang

24) Hòa thượng Thích Trí Nghiêm – Khánh Hòa

25) Đại đức Thích Bảo Nghiêm – Hà Nội

26) Hòa thượng Thích Hiển Pháp – Tp.Hồ Chí Minh

27) Hòa thượng Thích Đắc Pháp – Vĩnh Long

28) Hòa thượng Thích Đạt Pháp – Long An

29) Hòa thượng Thích Thiện Phú – Tp.Hồ Chí Minh

30) Hòa thượng Thích Đức Phương – Thừa Thiên-Huế

31) Hòa thượng Mahasaray – Trà Vinh

32) Thượng toạ Thích Trí Quảng – Tp.Hồ Chí Minh

33) Hòa thượng Thích Thanh Sam – Hà Bắc

34) Hòa thượng Thích Thiện Siêu – Thừa Thiên-Huế

35) Hòa thượng Thích Minh Tâm – Ninh Thuận

36) Hòa thượng Thích Trí Tâm – Khánh Hòa

37) Hòa thượng Thích Trí Tấn – Sông Bé

38) Hòa thượng Thích Trí Thành – Phú Yên

39) Thượng toạ Thích Viên Thành – Hà Tây

40) Hòa thượng Thích Đức Thanh – Thừa Thiên-Huế

41) Hòa thượng Thích Quang Thể – Quảng Nam-Đà Nẵng

42) Thượng toạ Thích Chơn Thiện – Tp.Hồ Chí Minh

43) Hòa thượng Thích Huệ Thông – Tiền Giang

44) Hòa thượng Thích Tâm Thông – Nam Hà

45) Hòa thượng Thích Từ Thông – Tp.Hồ Chí Minh

46) Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Tp.Hồ Chí Minh

47) Hòa thượng Thích Tâm Tịch – Hà Nội

48) Hòa thượng Thích Đức Trì – Thừa Thiên-Huế

49) Hòa thượng Thích Pháp Triều – Tp.Hồ Chí Minh

50) Hòa thượng Thích Chánh Trực – Quảng Trị

51) Thượng toạ Thích Giác Toàn – Tp.Hồ Chí Minh

52) Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Hà Tây

53) Thượng toạ Thích Thanh Tứ – Hà Nội

54) Hòa thượng Kim Cương Tử - Hà Nội

55) Hòa thượng Thích Bửu Ý – Tp.Hồ Chí Minh

56) Ni trưởng Thích Đàm Để – Hà Nội

57) Ni trưởng Thích nữ Huyền Học – Tp.Hồ Chí Minh

58) Ni trưởng Thích nữ Diệu Không – Thừa Thiên-Huế

59) Ni sư Thích nữ Ngoạt Liên – Tp.Hồ Chí Minh

60) Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc – Đồng Tháp

61) Ni sư Thích Đàm Nhung – Thanh Hoá

62) Ni sư Thích Đàm Nhượng – Nam Hà

63) Sư cô Thích nữ Huệ Từ – Tp.Hồ Chí Minh

64) Cư sĩ Tống Hồ Cầm – Tp.Hồ Chí Minh

65) Cư sĩ Huyền Chân – Hà Nội

66) Cư sĩ Võ Đình Cường – Tp.Hồ Chí Minh

67) Cư sĩ Trần Khánh Dư – Hà Nội

68) Cư sĩ Bùi Đức Hải – Tp.Hồ Chí Minh

69) Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn – Tp.Hồ Chí Minh

70) Cư sĩ Tăng Quang – Tp.Hồ Chí Minh

Video
Tin nhiều người đọc
Back to top