Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì V (2002-2007)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH HÀ NAM
Tổ chức giáo hội Tổ chức giáo hội

Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì V (2002-2007)

Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì V (2002-2007)

Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam: Hòa thượng Thích Minh Châu

 

BAN THƯỜNG TRỰC

 

1) Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh

2) Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam: Hòa thượng Thích Minh Châu

3) Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Thích Thanh Tứ

4) Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Phó ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Từ Nhơn 

5) Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Phó ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

6) Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký và Trưởng ban Phật giáo Quốc tế: Hòa thượng Thích Hiển Pháp

7) Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Hoằng pháp kiêm Phó ban Phật giáo Quốc tế: Hòa thượng Thích Trí Quảng

8) Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Từ thiện Xã hội: Hòa thượng Thích Thanh Huấn

9) Phó Chủ tịch kiêm Phó ban Nghi lễ: Hòa thượng Thích Thanh Sam

10) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Dương Nhơn

11) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Đức Phương

12) Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử: Hòa thượng Thích Thiện Duyên

13) Trưởng ban Giáo dục Tăng, Ni kiêm Phó ban Phật giáo Quốc tế: Hòa thượng Thích Chơn Thiện

14) Trưởng ban Nghi lễ: Hòa thượng Thích Trí Tâm

15) Trưởng ban Kinh tế tài chính kiêm Phó ban Giáo dục Tăng, Ni: Thượng toạ Thích Giác Toàn

16) Trưởng ban Văn hoá: cư sĩ Võ Đình Cường

17) Phó Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Danh Nhưỡng

18) Phó ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Giác Phúc

19) Phó ban Hoằng pháp: Hòa thượng Thích Thiện Tâm

20) Uỷ viên Kiểm soát: Hòa thượng Thích Thiện Bình

21)  Uỷ viên Kiểm soát: Thượng toạ Thích Thiện Tánh

22) Uỷ viên Kiểm soát: Thượng toạ Thích Quảng Tùng

23) Uỷ viên Kiểm soát: Cư sĩ Tống Hồ Cầm

24) Phó Tổng Thư ký:Thượng toạ Thích Thiện Nhơn

25) Phó Tổng Thư ký: Thượng toạ Thích Thanh Nhiễu

26) Uỷ viên Thư ký kiêm Phó ban Giáo dục Tăng, Ni (đặc trách Nam tông Khmer): Thượng toạ Đào Như

27) Uỷ viên Thư ký kiêm Phó ban Giáo dục Tăng, Ni: Thượng toạ Thích Thanh Duệ

28) Uỷ viên Thư ký kiêm Thủ quỹ: Thượng toạ Thích Thiện Pháp

29) Uỷ viên Thư ký kiêm Phó ban Hoằng pháp: Thượng toạ Thích Bảo Nghiêm

30) Uỷ viên Thư ký kiêm Phó ban Phật giáo Quốc tế: Thượng toạ Thích Gia Quang

31) Uỷ viên Thư ký: Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn

32) Phó ban Kinh tế Tài chính: Cư sĩ Tăng Quang

33) Uỷ viên Thủ quỹ: Ni sư Thích nữ Ngoạt Liên

34) Phó trưởng Ban Từ thiện xã hội: Ni sư Thích nữ Huệ Từ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

1) Thượng toạ Thích Thiện Bình – Khánh Hòa

2) Thượng toạ Thích Hải Ấn – Thừa Thiên-Huế

3) Thượng toạ Thích Thiện Chánh – Đồng Tháp

4) Hòa thượng Thích Pháp Chiếu – Lâm Đồng

5) Hòa thượng Thích Minh Châu – Tp.Hồ Chí Minh

6) Đại đức Thích Thanh Chính – Hà Tây

7) Hòa thượng Thích Thanh Chỉnh – Hà Nội

8) Hòa thượng Trần Dạnh – Trà Vinh

9) Thượng toạ Thích Thanh Dục-Thái Bình

10) Thượng toạ Thích Thanh Duệ – Hà Nội

11) Thượng toạ Thích Giác Dũng – Đaklak

12) Thích Thiện Duyên – Quảng Nam

13) Thượng toạ Thích Đạt Đạo – Tp.Hồ Chí Minh

14) Đại đức Thích Tiến Đạt – Hà Tây

15) Thượng toạ Thích Thanh Điện – Hà Nội

16) Thượng toạ Thích Huệ Giác – Cần Thơ

17) Đại đức Thích Quảng Hà – Nam Định

18) Thượng toạ Thích Huệ Hà – Bạc Liêu

19) Hòa thượng Thích Thanh Hanh – Hưng Yên

20) Hòa thượng Thích Thanh Huấn – Hải Phòng

21) Hòa thượng Thích Gia Huệ – Hải Dương

22) Thượng toạ Thích Như Huệ – Trà Vinh

23) Hòa thượng Thích Đồng Huy – Bà Rịa-Vũng Tàu

24) Thượng toạ Thích Từ Hương – Gia Lai

25) Hòa thượng Thích Thiện Khải – Đồng Nai

26) Thượng toạ Thích Hạnh Lạc – Quảng Ngãi

27) Hòa thượng Thích Chánh Liêm – Quảng Trị

28) Hòa thượng Thích Quảng Luân – Bắc Giang

29) Thượng toạ Thích Huệ Minh – Tiền Giang

30) Thượng toạ Lý Sa Muoth – Bạc Liêu

31) Hòa thượng Thích Thông Nghiêm – Tây Ninh

32) Thượng toạ Thích Bảo Nghiêm – Hà Nội

33) Thượng toạ Thích Hạnh Nghiêm – Nam Định

34) Đại đức Thích Tâm Nhẫn – Hà Nam

35) Thượng toạ Thích Thanh Nhiễu – Hà Nội

36) Hòa thượng Thích Từ Nhơn – TP Hồ Chí Minh

37) Thượng toạ Thích Thiện Nhơn – Tp.Hồ Chí Minh

38) Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Bình Định

39) Hòa thượng Dương Nhơn – Sóc Trăng

40) Thượng toạ Đào Như – Cần Thơ

41) Hòa thượng Danh Nhưỡng – Kiên Giang

42) Hòa thượng Thích Như Niệm – Tp.Hồ Chí Minh

43) Hòa thượng Thích Hiển Pháp – Tp.Hồ Chí Minh

44) Hòa thượng Thích Đắc Pháp – Vĩnh Long

45) Thượng toạ Thích Thiện Pháp – Tp.Hồ Chí Minh

46) Đại đức Thích Thanh Phúc – Hà Nội

47) Hòa thượng Thích Giác Phúc – Tp.Hồ Chí Minh

48) Hòa thượng Thích Đức Phương – Thừa Thiên-Huế

49) Thượng toạ Thích Giác Phước – Kiên Giang

50) Hòa thượng Thích Giác Quang – Thừa Thiên-Huế

51) Hòa thượng toạ Thích Trí Quảng – Tp.Hồ Chí Minh

52) Hòa thượng Thích Thanh Sam – Hà Bắc

53) Thượng toạ Thạch Sok Sane – Trà Vinh

54) Thượng toạ Thích Thiện Sanh – Sóc Trăng

55) Thượng toạ Thích Huệ Tài – An Giang

56) Thượng toạ Thích Thiện Tánh – Tp.Hồ Chí Minh

57) Hòa thượng Thích Đồng Tâm – Ninh Thuận

58) Hòa thượng Thích Trí Tâm – Khánh Hòa

59) Thượng toạ Thích Thiện Tâm – Tp.Hồ Chí Minh

60) Hòa thượng Thích Nhựt Tấn – Bến Tre

61) Hòa thượng Thích Nhuận Thanh – Bình Phước

62) Hòa thượng toạ Thích Thiện Thanh – Long An

63) Hòa thượng Thích Đức Thanh – Thừa Thiên-Huế

64) Hòa thượng Thích Chơn Thành – Bình Thuận

65) Thượng toạ Thích Tôn Thật – Tp.Hồ Chí Minh

66) Hòa thượng Thích Quang Thể – Đà Nẵng

67) Thượng toạ Thích Chơn Thiện – Tp.Hồ Chí Minh

68) Hòa thượng Thích Minh Thiện – Bình Dương

69) Hòa thượng Thích Huệ Thông –  Tiền Giang

70) Hòa thượng Thích Từ Thông – Tp.Hồ Chí Minh

71) Hòa thượng Thích Tâm Thuỷ – Phú Yên

72) Hòa thượng Thích Minh Thức – Ninh Bình

73) Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Tp.Hồ Chí Minh

74) Thượng toạ Thích Huệ Trí – Tp.Hồ Chí Minh

75) Thượng toạ Thích Đồng Trí – Kontum

76) Hòa thượng Thích Chánh Trực – Quảng Trị

77) Thượng toạ Thích Giác Toàn – Tp.Hồ Chí Minh

78) Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Hà Tây

79) Thượng toạ Thích Quảng Tùng – Hải Phòng

80) Hòa thượng Thích Thanh Tứ – Hà Nội

81) Hòa thượng Thích Thiện Từ – Cà Mau

82) Hòa thượng Thích Giác Viên – Đà Nẵng

83) Ni trưởng Thích Đàm Hảo – Hà Nội

84) Ni trưởng Thích nữ Tràng Liên – Tp.Hồ Chí Minh

85) Ni sư Thích nữ Ngoạt Liên – Tp.Hồ Chí Minh

86) Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc – Đồng Tháp

87) Ni sư Thích Đàm Nhung – Thanh Hoá

88) Ni sư Thích Đàm Nhượng – Nam Hà

89) Sư cô Thích nữ Huệ Từ – Tp.Hồ Chí Minh

90) Cư sĩ Tống Hồ Cầm – Tp.Hồ Chí Minh

91) Cư sĩ Minh Chi – Tp.Hồ Chí Minh

92) Cư sĩ Võ Đình Cường – Tp.Hồ Chí Minh

93) Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn – Tp.Hồ Chí Minh

94) Cư sĩ Tăng Quang – Tp.Hồ Chí Minh

95) Cư sĩ Lương Gia Tĩnh – Hà Nội

UỶ VIÊN DỰ KHUYẾT

1) Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh – Tp.Hồ Chí Minh

2) Thượng toạ Danh Đổng – Kiên Giang

3) Thượng toạ Danh Lân – Kiên Giang

4) Thượng toạ Diệp Tươi – Trà Vinh

5) Thượng toạ Thạch Sên – Trà Vinh

6) Thượng toạ Thạch On – Trà Vinh

7) Thượng toạ Tăng Nô – Sóc Trăng

8) Thượng toạ Thạch Huôn – Sóc Trăng

9) Thượng toạ Châu Sơn Hy – An Giang

10) Thượng toạ Danh Dĩnh – Kiên Giang

11) Thượng toạ Thích Nguyên Phước – Bình Định

12) Thượng toạ Thích Hoằng Từ – Tiền Giang

13) Thượng toạ Danh Thiệp – An Giang

14) Thượng toạ Thích Giác Giới – Vĩnh Long

15) Thượng toạ Thích Khế Chơn – Thừa Thiên Huế

16) Thượng toạ Thích Từ Phương – Thừa Thiên Huế

17) Thượng toạ Thích Huệ Ấn – Thừa Thiên Huế

18) Thượng toạ Vô Hại – Đồng Nai

19) Đại đức Thích Thiện Thống – An Giang

20) Đại đức Danh Lung – TP Hồ Chí Minh

21) Đại đức Thạch Văn Thương – Trà Vinh

22) Đại đức Thạch Hà – Cà Mau

23) Đại đức Thích Minh Thiện – Long An

24) Đại đức Sơn Ngọc Huynh – Vĩnh Long

Video
Tin nhiều người đọc
Back to top