Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì VII (2012-2017)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH HÀ NAM
Tổ chức giáo hội Tổ chức giáo hội

Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì VII (2012-2017)

Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì VII (2012-2017)

HT.Thích Trí Tịnh - Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương. HT.Thích Từ Nhơn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương

BAN THƯỜNG TRỰC
1.  HT.Thích Trí Tịnh - Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương
2.  HT.Thích Từ Nhơn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương
3.  HT.Thích Chơn Thiện - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương, Viện Trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế
4.  HT.Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương
5.  HT.Thích Trí Quảng - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Viện Trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp.HCM
6.  HT.Dương Nhơn - Phó Chủ tịch HĐTS 
7.  HT.Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương (phía Nam)
8.  HT.Thích Thiện Tâm - Phó Chủ tịch HĐTS 
9.  HT.Thích Thiện Duyên - Phó Chủ tịch HĐTS,Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương
10. HT.Thạch Sok Xane - Phó Chủ tịch HĐTS

11.  HT.Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương 
12.  HT.Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông
13.  HT.Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Từ thiện xã hội Trung ương 
14.  HT.Thích Thiện Nhơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS 
15.  HT.Thích Thiện Pháp - Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng II, Phó ban Tăng sự Trung ương
16.  ĐĐ.Thích Đức Thiện - Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng I
17.  HT.Đào Như - Uỷ viên Thư ký
18.  HT.Thích Thanh Duệ - Uỷ viên Thư ký, Viện Trưởng Phân Viện NCPHVN - Hà Nội
19.  TT.Thích Thiện Thống - Uỷ viên Thư ký
20.  ĐĐ.Thích Minh Tiến  - Uỷ viên Thư ký

21.  Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn - Uỷ viên Thư ký, Phó Trưởng ban Thông tin Truyền thông
22.  TT.Thích Thanh Huân - Uỷ viên Thủ quỹ
23.  TT.Thích Thanh Quyết - Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương (phía Bắc)
24.  HT.Thích Trung Hậu - Trưởng ban Văn hóa Trung ương 
25.  HT.Thích Trí Tâm - Trưởng ban Nghi lễ Trung ương 
26.  HT.Thích Thanh Nhã - Uỷ viên Thường trực, Phó TB. Thường trực Ban Nghi lễ TW (phía Bắc)
27.  TT.Thích Thanh Phong - Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Trung ương 
28.  HT.Thích Huệ Trí - Trưởng ban Pháp chế 
29.  TT.Thích Tiến Đạt - Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Pháp chế 
30.  HT.Thích Thiện Tánh - Trưởng ban Kiểm soát

31.  HT.Thích Giác Quang - Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kiểm soát 
32.  TT.Thích Quảng Hà - Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kiểm soát
33.  TT.Thích Thanh Điện - Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương (Phía Bắc)
34.  TT.Thích Thanh Đạt - Uỷ viên Thường trực, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội
35.  HT.Thích Như Niệm  - Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng Ban Từ thiện xã hội Trung ương
36.  TT.Thích Thọ Lạc - Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Văn hóa Trung ương (phía Bắc)
37.  HT.Thích Giác Giới - Uỷ viên Thường trực
38.  HT.Thích Quảng Xả - Uỷ viên Thường trực
39.  HT.Thích Thiện Sanh - Uỷ viên Thường trực
40.  HT.Thích Khế Chơn - Uỷ viên Thường trực

41.  HT.Thích Đức Thanh - Uỷ viên Thường trực
42.  HT.Thích Hải Ấn - Uỷ viên Thường trực
43.  HT.Thích Đạt Đạo - Uỷ viên Thường trực
44.  HT.Thích Huệ Minh - Uỷ viên Thường trực
45.  TT.Thích Thanh Chính - Uỷ viên Thường trực
46.  TT.Thích Thanh Phúc - Uỷ viên Thường trực
47.  TT.Thích Tấn Đạt - Uỷ viên Thường trực
48.  TT.Thích Huệ Thông - Uỷ viên Thường trực
49.  HT.Danh Đổng - Uỷ viên Thường trực
50.  TT.Danh Lung - Uỷ viên Thường trực

51.  TT.Thích Minh Thành - Uỷ viên Thường trực
52.  TT.Thích Tâm Đức (Tp. HCM) - Uỷ viên Thường trực
53.  HT.Thích Thiện Nguyện - Uỷ viên Thường trực
54.  TT.Thích Truyền Cường - Uỷ viên Thường trực
55.  TT.Thích Bửu Chánh - Uỷ viên Thường trực
56.  ĐĐ.Thích Phước Nguyên - Uỷ viên Thường trực
57.  NT.TN Ngoạt Liên - Uỷ viên Thường trực
58.  NT.TN Tịnh Nguyện - Uỷ viên Thường trực
59.  NS.TN Huệ Từ - Uỷ viên Thường trực
60.  GS.TS Lê Mạnh Thát - Uỷ viên Thường trực
61.  Cư sĩ Phạm Nhật Vũ - Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng Ban Thường trực ban Thông tin Truyền thông
 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ 

1.  Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Tp.Hồ Chí Minh
2.  Hòa thượng Thích Từ Nhơn - Tp.Hồ Chí Minh
3.  Hòa thượng Dương Nhơn - Sóc Trăng
4.  Hòa thượng Thích Trí Quảng - Tp.Hồ Chí Minh
5.  Hòa thượng Thích Từ Thông - Tp.Hồ Chí Minh
6.  Hòa thượng Thích Thiện Duyên - Quảng Nam
7.  Hòa thượng Thích Chơn Thiện - Thừa Thiên Huế
8.  Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Bình Định
9.  Hòa thượng Thích Như Niệm - Tp.Hồ Chí Minh
10.  Hòa thượng Thích Đắc Pháp - Vĩnh Long

11.  Hòa thượng Thích Tâm Thủy - Phú Yên
12.  Hòa thượng Thích Pháp Chiếu - Lâm Đồng
13.  Hòa thượng Thích Chơn Thành - Bình Thuận
14.  Hòa thượng Thích Giác Toàn - Tp.Hồ Chí Minh
15.  Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Tp.Hồ Chí Minh
16.  Hòa thượng Thích Giác Quang - Thừa Thiên Huế
17.  Hòa thượng Thích Đức Thanh - Thừa Thiên Huế
18.  Hòa thượng Thích Thông Nghiêm - Tây Ninh
19.  Hòa thượng Thích Nhựt Huệ - Trà Vinh
20.  Hoà thượng Thích Thiện Sanh - Sóc Trăng

21.  Hòa thượng Thích Thiện Pháp - Tp.Hồ Chí Minh
22.  Hòa thượng Thích Thiện Tâm - Tp.Hồ CHí Minh
23.  Hòa thượng Thích Thiện Tánh - Tp.Hồ Chí Minh
24.  Hòa thượng Đào Như - Tp.Cần Thơ
25.  Hòa thượng Thạch Sok Xane -Trà Vinh
26.  Hòa thượng Thích Huệ Tài - An Giang
27.  Hòa thượng Thích Minh Chánh -Đồng Nai
28.  Hòa thượng Lý Sa Muoth - Bạc Liêu
29.  Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh - Tp.Hồ Chí Minh
30.  Hòa thượng Thạch On - Trà Vinh

31.  Hòa thượng Tăng Nô - Sóc Trăng
32.  Hòa thượng Thạch Huônl - Sóc Trăng
33.  Hòa thượng Thích Giác Giới - Vĩnh Long
34.  Hòa thượng Thích Nhật Quang - Tp.Hồ Chí Minh
35.  Hòa thượng Thích Trung Hậu - Tp.Hồ Chí Minh
36.  Hòa thượng Lâm Pậu - Trà Vinh
37.  Hòa thượng Thích Thiện Huệ - Đồng Tháp
38.  Hòa thượng Thích Huyền Thông - Kiên Giang
39.  Hòa thượng Thích Phước - Cộng hòa Pháp
40.  Hòa thượng Thạch Sên - Trà Vinh

41.  Hòa thượng Thích Nguyên Phước - Bình Định
42.  Hòa thượng Thích Thiện Tấn - Quảng Trị
43.  Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Tp.Hà Nội 
44.  Hòa thượng Thích Thanh Duệ - Tp.Hà Nội
45.  Hòa thượng Thích Gia Quang - Tp.Hà Nội
46.  Hòa thượng Thích Hạnh Lạc - Quảng Ngãi
47.  Hòa thượng Thích Nhuận Thanh - Bình Phước
48.  Hòa thượng Thích Huệ Minh - Tiền Giang
49.  Hòa thượng Thích Nhựt Tấn - Bến Tre
50.  Hòa thượng Thích Huệ Trí - Tp. Hồ Chí Minh

51.  Hòa thượng Thích Quảng Tùng - Tp.Hải Phòng
52.  Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Tp.Hà Nội
53.  Thượng tọa Thích Thanh Điện - Tp.Hà Nội
54.  Hòa thượng Thích Đạt Đạo - Tp.Hồ Chí Minh
55.  Hòa thượng Thích Thiện Đức - Tp.Hồ Chí Minh
56.  Hòa thượng Thích Hạnh Nghiêm - Nam Định
57.  Hòa thượng Danh Đổng - Kiên Giang
58.  Hòa thượng Danh Lân - Kiên Giang
59.  Hòa thượng Diệp Tươi - Trà Vinh
60.  Hòa thượng Chau Sơn Hy - An Giang

61.  Hòa thượng Danh Thiệp - An Giang
62.  Hòa thượng Thích Khế Chơn - Thừa Thiên Huế
63.  Hòa thượng Thích Hải Ấn - Thừa Thiên Huế
64.  Thượng tọa Thích Thiện Thống - An Giang
65.  Hòa thượng Thạch Hà - Cà Mau
66.  Thượng tọa Thích Minh Thiện - Long An
67.  Hòa thượng Thích Huệ Đức - Hậu Giang
68.  Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh - Vĩnh Long
69.  Hòa thượng Thích Thanh Nhã - Tp.Hà Nội
70.  Hòa thượng Thích Thiện Nguyện - Tp.Đà Nẵng

71.  Thượng tọa Thích Trí Thắng - Quảng Ngãi
72.  Thượng tọa Thích Huệ Thông - Bình Dương
73.  Thượng tọa Thích Huệ Hiền - Đồng Nai
74.  Hòa thượng Thích Huệ Trường - Tp.Cần Thơ
75.  Hòa thượng Thích Thiện Bảo - Tp.Hồ Chí Minh
76.  Thượng tọa Thích Bửu Chánh - Tỉnh Đồng Nai
77.  Thượng tọa Thích Tâm Đức - Tp.Hồ Chí Minh
78.  Thượng tọa Thích Tấn Đạt - Tp.Hồ Chí Minh
79.  Thượng tọa Thích Châu Quang - Đaklak
80.  Hòa thượng Thích Quảng Xả - Kontum

81.  Hòa thượng Thích Nguyên Chơn - Bình Định
82.  Thượng tọa Thích Thanh Phúc - Tp.Hà Nội
83.  Thượng tọa Thích Thanh Đạt - Tp.Hà Nội
84.  Thượng tọa Thích Thanh Giác - Tp.Hải Phòng
85.  Thượng tọa Thích Thanh Hiện - Hưng Yên
86.  Thượng tọa Thích Thanh Quyết - Quảng Ninh
87.  Thượng tọa Thích Thanh Phụng - Bắc Ninh
88.  Thượng tọa Danh Lung - Tp.Hồ Chí Minh
89.  Thượng tọa Thích Quảng Hà - Nam Định
90.  Thượng tọa Thích Thanh Chính - Tp.Hà Nội

91.  Thượng tọa Thích Tiến Đạt - Tp.Hà Nội 
92.  Đại đức Thích Minh Tiến - Tp.Hà Nội
93.  Đại đức Thích Đức Thiện - Tp.Hà Nội
94.  Đại đức Thích Tâm Đức - Thanh Hoá
95.  Thượng tọa Thích Thanh Vân - Hải Dương
96.  Đại đức Thích Nguyên Thành - Thái Nguyên
97.  Đại đức Thích Minh Nghiêm - Phú Thọ
98.  Đại đức Thích Quảng Truyền - Lạng Sơn
99.  Thượng tọa Thích Quảng Tuấn - Đak Nông
100.  Thượng tọa Thích Thanh Phong - Tp.Hồ Chí Minh

101.  Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên - Tp.Hồ Chí Minh
102.  Ni trưởng Thích nữ Đàm Hảo - Tp.Hà Nội
103.  Ni trưởng Thích nữ Tràng Liên - Tp.Hồ Chí Minh
104.  Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc - Tp.Hồ Chí Minh
105.  Ni sư Thích nữ Huệ Từ - Tp.Hồ Chí Minh
106.  Ni sư Thích nữ Đàm Khoa - Tp.Hà Nội 
107.  Cư sĩ Tống Hồ Cầm - Tp.Hồ Chí Minh
108.  Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn - Tp.Hồ Chí Minh
109.  Giáo sư Lê Mạnh Thát - Tp.Hồ Chí Minh
110.  Cư sĩ Lương Gia Tĩnh - Tp.Hà Nội

111.  Cư sĩ Nguyễn Thắng Nhu - Thừa Thiên Huế
112.  Hòa thượng Thích Chí Đạo - Quảng Nam
113.  Hòa thượng Thích Huệ Minh - Tp.Hồ Chí Minh
114.  Hòa thượng Chau Cắt - An Giang
115.  Hòa thượng Thích Minh Thông - Tp.Hồ Chí Minh
116.  Hòa thượng Thích Như Tước - Vĩnh Long
117.  Hòa thượng Thích Toàn Đức - Lâm Đồng
118.  Hòa thượng Danh Nhuônl - Kiên Giang
119.  Hòa thượng Thích Thiện Trí - Tp.Hồ Chí Minh
120.  Hòa thượng Thích Từ Tánh - Tp.Đà Nẵng

121.  Hòa thượng Thích Hạnh Niệm - Quảng Nam
122.  Hòa thượng Thích Giác Liêm - Tp.Hồ Chí Minh
123.  Hòa thượng Trà Kha Leng - Sóc Trăng
124.  Thượng tọa Tăng Xà Vong - Bạc Liêu
125.  Hòa thượng Hộ Chánh - Tp.Hồ Chí Minh
126.  Thượng tọa Thích Lệ Trang - Tp.Hồ Chí Minh
127.  Thượng tọa Thích Minh Thành - Tp.Hồ Chí Minh
128.  Thượng tọa Thích Giác Nhân - Tiền Giang
129.  Thượng tọa Thạch Oai - Trà Vinh
130.  Hòa thượng Thích Thanh Hùng - Tp.Hồ Chí Minh

131.  Thượng tọa Thích Nhật Ấn - Tp.Hồ Chí Minh
132.  Thượng tọa Thích Truyền Cường - Tp.Hồ Chí Minh
133.  Thượng tọa Thích Thiện Hạnh - Tp.Hồ Chí Minh
134.  Thượng tọa Lý Vệ - Hậu Giang
135.  Thượng tọa Lý Hùng - Tp.Cần Thơ
136.  Thượng tọa Thích Thanh Huân - Tp.Hà Nội
137.  Thượng tọa Thích Minh Trí - Vĩnh Phúc
138.  Đại đức Thích Thanh Lâm - Vĩnh Phúc
139.  Thượng tọa Thích Chiếu Tạng - Hà Nội
140.  Đại đức Thích Minh Hiền - Hà Nội

141.  Đại đức Thích Minh Huy - Tỉnh Yên Bái
142.  Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Ninh Bình 
143.  Đại đức Thích Đức Nguyên - Hoà Bình
144.  Đại đức Thích Thanh Đường - Cao Bằng
145.  Đại đức Thích Phước Nguyên - Cà Mau
146.  Đại đức Thích Phước Nghiêm - Tiền Giang
147.  Đại đức Thích Thiện Minh - Tp.Hồ Chí Minh
148.  Thượng tọa Quách Thành Sattha - Bà Rịa Vũng Tàu
149.  Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm - Hà Nội 
150.  Ni sư Thích nữ Tín Liên - Tp.Hồ Chí Minh

151.  Đại đức Thích Chiếu Tuệ - Hà Nội
152.  Đại đức Thích Đạo Phong - Hà Nội
153.  Thượng tọa Thích Thiện Hưởng - Hà Nam
154.  Đại đức Thích Thanh Định - Thái Bình
155.  Đại đức Thích Thanh Hòa - Thái Bình
156.  Thượng tọa Thích Thanh Tình - Ninh Bình
157.  Thượng tọa Thích Thiện Văn - Bắc Giang
158.  Thượng tọa Thích Thanh Trung - Bắc Ninh
159.  Thượng tọa Thích Tâm Thiệu - Nam Định
160.  Thượng tọa Thích Đạo Quang - Quảng Ninh

161.  Đại đức Thích Thanh Phúc - Tuyên Quang
162.  Đại đức Thích Viên Như - Hà Tĩnh
163.  Đại đức Thích Thanh Tuấn - Bắc Kạn
164.  Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp Quảng Bình
165.  Ni sư Thích Đàm Hiền - Nam Định
166.  Ni sư Thích Đàm Lan - Hà Nội
167.  Ni sư Thích Đàm Thành - Hà Nội
168.  Cư sĩ Phạm Nhật Vũ - Hà Nội 
169.  Thượng tọa Thích Huệ Thành - Cà Mau
170.  Thượng tọa Thích Minh Lành - Bạc Liêu

171.  Thượng tọa Thích Chơn Minh - Đồng Tháp
172.  Hòa thượng Thích Lệ Linh - Bến Tre
173.  Hòa thượng Thích Niệm Thới  - Tây Ninh
174.  Thượng tọa Thích Minh Bửu - Tây Ninh 
175.  Thượng tọa Thích Chí Mãn - Tp.Đà Nẵng
176.  Đại đức Thích Thông Đạo - Tp.Đà Nẵng
177.  Hòa thượng Thích Ngộ Tánh - Khánh Hòa 
178.  Hòa thượng Thích Minh Thông - Khánh Hòa 
179.  Hòa thượng Thích Nguyên Đức - Phú Yên
180.  Hòa thượng Thích Tâm Tường - Gia Lai

181.  Thượng tọa Thích Từ Vân - Gia Lai 
182.  Thượng tọa Thích Hạnh Thể - Ninh Thuận
183.  Đại đức Thích Quảng Hiền - Đak Nông
184.  Hòa thượng Thích Quảng Hiển - Bà Rịa – Vũng Tàu
185.  Hòa thượng Thích Nhật Quang - Đồng Nai
186.  Hòa thượng Thích Chơn Hương - Thừa Thiên Huế 
187.  Hòa thượng Thích Quang Nhuận - Thừa Thiên Huế 
188.  Hòa thượng Thích Thiện Duyên - Bình Dương 
189.  Thượng tọa Thích Phước Đạt - Tp.Hồ Chí Minh 
190.  Thượng tọa Thích Minh Thọ - Long An

191.  Thượng tọa Giác Trí - Bà Rịa – Vũng Tàu
192.  Hòa thượng Thích Giác Chí - Đak Lak
193.  Thượng tọa Thích Hoằng Đức - Tiền Giang
194.  Thượng tọa Thích Thanh Dũng - Hải Dương (Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam)
195.  Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương - Đồng Nai
196.  Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện - Tp.Hồ Chí Minh
197.  Đại đức Thích Tâm Chơn - Tp.Hồ Chí Minh 
198.  Ni sư Thích nữ Hòa Liên - Tp.Hồ Chí Minh 
199.  Cư sĩ Nguyễn Xuân Loan - Hà Nội

Video
Tin nhiều người đọc
Back to top