Danh sách thành viện Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì II (1987-1992)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH HÀ NAM
Tổ chức giáo hội Tổ chức giáo hội

Danh sách thành viện Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì II (1987-1992)

Danh sách thành viện Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì II (1987-1992)

Chủ tịch: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng, Ni: Hòa thượng Thích Thiện Siêu. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Nghi lễ: Hòa thượng Kim Cương Tử

 

BAN THƯỜNG TRỰC

1) Chủ tịch: Hòa thượng Thích Trí Tịnh

2) Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng, Ni: Hòa thượng Thích Thiện Siêu

3) Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Nghi lễ: Hòa thượng Kim Cương Tử

4) Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam: Hòa thượng Thích Minh Châu

5) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Thiện Hào

6) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Thanh Chân

7) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Bửu Ý

8) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Châu Mum

9) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Siêu Việt.

10) Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II: Thượng toạ Thích Từ Hạnh.

11) Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng I: Thượng toạ Thích Thanh Tứ

12) Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Huệ Hưng

13) Trưởng ban Hướng dẫn Nam nữ cư sĩ Phật tử: Hòa thượng Thích Thanh Viên

14) Trưởng ban Hoằng pháp: Thượng toạ Thích Trí Quảng

15) Trưởng ban Văn hoá: cư sĩ Võ Đình Cường

16) Trưởng ban Kinh tế nhà chùa và Từ thiện xã hội: Sư cô Thích nữ Huệ Từ

17) Uỷ viên Tài chính: Đại đức Thích Thanh Nhiễu

18) Uỷ viên Phó Tài chính: Cư sĩ Tăng Quang

19 Uỷ viên Thủ quỹ: Thượng toạ Thích Thuận Đức

20) Uỷ viên Phó Thủ quỹ: Ni sư Thích nữ Ngoạt Liên

21) Uỷ viên Kiểm soát: Thượng toạ Thích Thanh Hiền

22) Uỷ viên Kiểm soát: Cư sĩ Tống Hồ Cầm

23) Uỷ viên Kiểm soát: Thượng toạ Thích Giác Toàn.

24) Uỷ viên Thư ký: Cư sĩ Trần Khánh Dư

25) Uỷ viên Thư ký: Cư sĩ Bùi Đức Hải

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

1) Hòa thượng Thích Thanh Chân – Hà Sơn Bình

2) Hòa thượng Thích Minh Châu – Tp.Hồ Chí Minh

3) Thượng toạ Thích Thanh Chỉnh – Hà Nội

4) Thượng toạ Thích Kế Châu – Nghĩa Bình

5) Thượng toạ Thích Thiện Châu – Phật giáo hải ngoại (Paris, Pháp)

6) Thượng toạ Thích Thiện Duyên – Quảng Nam-Đà Nẵng

7) Thượng toạ Thích Thuận Đức – Hà Nam Ninh

8) Thượng toạ Thích Hiển Giác – Minh Hải

9) Thượng toạ Thích Từ Hạnh – Tp.Hồ Chí Minh

10) Thượng toạ Thích Minh Hạnh – Tp.Hồ Chí Minh

11) Hòa thượng Thích Thiện Hào – Tp.Hồ Chí Minh

12) Thượng toạ Thích Thanh Hiền – Thái Bình

13) Hòa thượng Thích Huệ Hưng – Tp.Hồ Chí Minh

14) Hòa thượng Thích Thanh Khái – Hà Nam Ninh

15) Thượng toạ Thích Pháp Lan – Tp.Hồ Chí Minh

16) Thượng toạ Thích Từ Mẫn – Lâm Đồng

17) Hòa thượng Thích Quảng Mẫn –  Hải Phòng

18) Thượng Toạ Thích Tâm Minh – Hải Hưng

19) Thượng toạ Thích Phước Minh – Hậu Giang

20) Hòa thượng Châu Mum – Hậu Giang

21) Đại đức Thích Thanh Nhiễu – Hà Nội

22) Đại đức Thích Tánh Nhiếp – Bình Trị Thiên

23) Thượng toạ Danh Nhơn – Hậu Giang

24) Hòa thượng Danh Nhưỡng – Kiên Giang

25) Thượng toạ Thích Đức Pháp – Cửu Long

26) Thượng toạ Thích Hiển Pháp – Tp.Hồ Chí Minh

27) Thượng toạ Thích Trí Quảng – Tp.Hồ Chí Minh

28) Thượng toạ Thích Thanh Sam – Hà Bắc

29) Hòa thượng Thích Thiện Siêu – Bình Trị Thiên

30) Hòa thượng Thích Minh Tâm – Thuận Hải

31) Hòa thượng Thích Từ Tâm – Long An

32) Thượng toạ Thích Trí Tâm – Phú Khánh

33) Thượng toạ Thích Trí Tấn – Sông Bé

34) Thượng toạ Thích Trí Thành – Phú Khánh

35) Thượng toạ Thích Viên Thành – Hà Sơn Bình

36) Đại đức Thích Đức Thanh – Bình Trị Thiên

37) Hòa thượng Thích Quang Thể – Quảng Nam- Đà Nẵng

38) Hòa thượng Thích Tâm Thông – Hà Nam Ninh

39) Hòa thượng Thích Bửu Thông – Tp.Hồ Chí Minh

40) Thượng toạ Thích Từ Thông – Tp.Hồ Chí Minh

41) Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Tp.Hồ Chí Minh

42) Thượng toạ Thích Giác Toàn – Tp.Hồ Chí Minh

43) Hòa thượng Kim Cương Tử – Hà Nội

44) Thượng toạ Thích Thanh Tứ – Hà Nội

45) Thượng toạ Thích Chánh Trực – Bình Trị Thiên

46) Hòa thượng Thích Bửu Ý – Tp.Hồ Chí Minh

47) Hòa thượng toạ Thích Thanh Viên – Hà Sơn Bình

48) Hòa thượng Siêu Việt – Tp.Hồ Chí Minh

49) Ni trưởng Thích nữ Diệu Không – Bình Trị Thiên

50) Ni trưởng Thích Đàm Để –  Hà Nội

51) Ni sư Thích nữ Ngoạt Liên – Tp.Hồ Chí Minh

52) Ni sư Thích nữ Như Ngọc – Đồng Tháp

53) Sư cô Thích nữ Huệ Từ – Đồng Nai

54) Cư sĩ Huyền Chân – Hà Nội

55) Cư sĩ Võ Đình Cường – Tp.Hồ Chí Minh

56) Đạo hữu Tống Hồ Cầm – Tp.Hồ Chí Minh

57) Cư sĩ Trần Khánh Dư – Hà Nội

58) Cư sĩ Bùi Đức Hải – Tp.Hồ Chí Minh

59) Cư sĩ Nguyễn Văn Hàm – Tp.Hồ Chí Minh

60) Cư sĩ Tăng Quang – Tp.Hồ Chí Minh

Video
Tin nhiều người đọc
Thông báo
Back to top