THÔNG BẠCH Tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 710 ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH HÀ NAM
Thông báo Thông báo

THÔNG BẠCH Tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 710 ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________
Số: 225/TB-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________________________
 
Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2018

 

 

THÔNG BẠCH

Tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 710
ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

 

                   Kính gửi: - Ban, Viện Trung ương GHPGVN;
- Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành.

                                   

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, vua Trần Nhân Tông là một trong những lãnh tụ thiên tài, anh hùng của dân tộc; Đối với đạo pháp, vua Trần Nhân Tông là một vị vua duy nhất trên thế giới từ bỏ ngôi vua để đi tu và đắc đạo, thống nhất được Phật giáo Việt Nam bấy giờ và hình thành tổ chức Giáo hội Trúc Lâm mang đậm nét Phật giáo Việt Nam. Qua những cống hiến của vua Trần Nhân Tông đối với dân tộc và đạo pháp, nhân dân, Tăng Ni, Phật tử tôn vinh Ngài là vị Vua Phật Việt Nam.
Để tôn vinh những công đức của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông đối với Dân tộc và Đạo pháp, theo quy định của Giáo hội là 5 năm tổ chức trọng thể một lần. Vì thế, Đại lễ tưởng niệm lần thứ 710 ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn năm 2018 như sau:
1. Tại Trung ương: Trung ương Giáo hội kết hợp cùng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại Lễ tưởng niệm và Hội thảo khoa học quốc tế.
          - Thời gian: Ngày 06 - 07/12/2018 (30/10 và 01/11/Mậu Tuất).
           - Địa điểm: Khu danh thắng Yên Tử, Tp. Uông Bí và Khu Ngọa Vân, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
2. Tại GHPGVN các tỉnh, thành phố:
- Tổ chức tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành phố; hoặc tại cơ sở của Thiền viện Trúc Lâm tại địa phương.
- Thời gian: Ngày 07/12/2018 (01/11/Mậu Tuất).
Tiểu sử và Lời tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông sẽ được gửi đến Quý Ban trước ngày tổ chức Đại Lễ tưởng niệm. Quý Ban tùy nghi thêm bớt cho phù hợp với thời gian và tình hình từng địa phương.
3. Thành phần tham dự:
  • Thành viên Hội đồng Chứng minh, HĐTS GHPGVN tại địa phương.
  • Ban Trị sự GHPGVN các cấp.
  • Chư Tôn đức tiêu biểu các Hệ phái Phật giáo tại địa phương.
  • Chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các Tự viện và Tăng Ni và Phật tử.
  • Quý Cơ quan chức năng địa phương.
  • Cơ quan Thông tấn, Báo đài.
4. Chương trình Đại lễ:
- Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình, thành phần tham dự.
- Sơ lược Tiểu sử Phật Hoàng Trần Nhân Tông.
- Lời tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông của TWGH và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố.
- Phát biểu của Chính quyền.
- Dâng hương tưởng niệm Đức Vua – Phật Hoàng Trần Nhân Tông.
- Cảm tạ của Ban Tổ chức.   
5. Biểu ngữ:
Đại lễ tưởng niệm lần thứ 710
Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn
Ngày 01/11/Mậu Thân (1308) -  01/11/Mậu Tuất (2018)
Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN trân trọng thông báo đến Quý Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố được biết và triển khai thực hiện theo tinh thần nội dung Thông bạch này.
Trân trọng kính chào./.

 Nơi nhận:
- Như trên “để thực hiện”;
- BTGCP, Vụ Phật giáo “để b/c”;
- UBND, UBMTTQVN, BTG/SNV các tỉnh, thành phố “để biết”;
- Lưu VPI - VPII.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH
Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn

 

Video
Tin nhiều người đọc
Back to top