THƯ MỜI Triển khai công tác tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019 tại Việt Nam

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH HÀ NAM
Thông báo Thông báo

THƯ MỜI Triển khai công tác tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019 tại Việt Nam

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ


Số: 396/TM. HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2018

 

THƯ MỜI

   V/v Triển khai công tác tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019 tại Việt Nam

 

          Kính gửi:      –    Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN

  • Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN
  • Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành khu vực phía Nam
  • Ban Hoằng pháp, Ban Thông tin Truyền thông thuộc Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành khu vực phía Nam

 

Được sự chấp thuận của Chính phủ Việt Nam tại Công văn số 657/TGCP-PG, ngày 26/6/2018 của Ban Tôn giáo Chính phủ; Căn cứ Công hàm số 503/NG-TCQT, ngày 9/7/2018 của Bộ ngoại giao Việt Nam. Tại Hội nghị mở rộng của Ủy ban tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak LHQ (ICDV) tại MCU, WangNoi, Ayutthaya, Thái Lan đã chính thức quyết định để GHPGVN là đơn vị đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019 tại Hà Nam, Việt Nam từ ngày 12-14/5/2019 với chủ đề: “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”.

Để triển khai sâu rộng ý nghĩa quan trọng của Đại lễ Vesak LHQ 2019 được tổ chức tại Việt Nam đến với toàn thể Tăng ni và tín đồ Phật giáo;

Được sự chỉ đạo của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế Vesak 2019.

Ban Thường trực HĐTS – Văn phòng 2 TWGH kính mời Chư tôn đức tham dự buổi triển khai công tác Đại lễ Vesak LHQ 2019 như sau:

  • Thời gian: 13 giờ 30 ngày 25/10/2018
  • Địa điểm: Văn phòng 2 TWGH, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
  • Thành phần tham dự:

+ Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN: 15 đại biểu

+ Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN: 15 đại biểu

+ Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành phía Nam: 02 đại biểu (Trưởng ban hoặc Phó Thường trực và Chánh Thư ký).

+ Ban Thông tin Truyền thông, Ban Hoằng pháp các tỉnh thành phía Nam 

   Mỗi ban 03 đại biểu.

Vì tính chất quan trọng của buổi triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019, rất mong Chư tôn đức hoan hỷ tham dự đông đủ để buổi triển khai thành tựu viên mãn.

Trân trọng!

Nơi nhận:

– Như trên;

– HT. Chủ tịch, HT PCT TT“để b/c”;

–  Lưu VP1, VP2.

BAN THƯỜNG TRỰC HĐTS GHPGVN

TL. CHỦ TỊCH

Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng

                                                         

 

  

Hòa thượng THÍCH HUỆ THÔNG

 

Video
Tin nhiều người đọc
Back to top