THÔNG BÁO CỦA PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG VỀ TỔ CHỨC HỘI THẢO VÀ LỄ TƯỞNG NIỆM NI SƯ DIỆU NHÂN CÙNG CHƯ NI TIỀN BỐI CỦA GHPG VIỆT NAM

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH HÀ NAM
Thông báo Thông báo

THÔNG BÁO CỦA PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG VỀ TỔ CHỨC HỘI THẢO VÀ LỄ TƯỞNG NIỆM NI SƯ DIỆU NHÂN CÙNG CHƯ NI TIỀN BỐI CỦA PHÂN BAN NI GIỚIGHPG VIỆT NAM

THÔNG BÁO CỦA PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG VỀ TỔ CHỨC HỘI THẢO VÀ LỄ TƯỞNG NIỆM NI SƯ DIỆU NHÂN CÙNG CHƯ NI TIỀN BỐI CỦA PHÂN BAN NI GIỚI GHPG VIỆT NAM

QUÝ NI TRƯỞNG, NI SƯ ĐI CHÀO ĐÓN CHƯ TÔN ĐỨC GIÁO PHẨM
   1. CHÀO ĐÓN tại sân bay: ngày 25/10/2019 (tức ngày 27/9/ Kỷ Hợi)
NT Thích Đàm Thành – NS Đàm Lan – NS Đàm Khôi – NS Đàm Kiên
– NS Minh Thịnh. 

    2. CHÀO ĐÓN TẠI KHÁCH SẠN: ngày 25/10/2019 (tức ngày 27/9/ Kỷ Hợi)
   NT Thích Đàm Nghiêm – NT  Đàm Hiền – NS Diệu Hương – NS Minh Thịnh
    – SC Diệu Thông ( Cao Bằng).

     3. CHÀO MỜI PHÒNG ĂN khách sạn: ngày 25/10/2019 (tức ngày 27/9/ K. Hợi)
    NS. Đàm Huề - NS Tâm Chính – NS Đàm Minh (Hà Nam) – NS Đàm An (NB)
   
4.PHÁT QUÀ ĐẠI BIỂU:
    NS Diệu Ngân – NS Đàm Hân – NS Đàm Thành (T Hóa) – NS Đàm Thụy.

    5. ĐÓN TIẾP sáng sớm 26/10/ 2019 ( tức 28/9/ Kỷ Hợi) tại Học viện
   NS Đàm Quy ( NB) – NS Đàm Minh – NS Đàm Thoa (Thái Bình)
    
6.ĐÓN TIẾP TẠI HỌC VIỆN  PGVN HÀ NỘI sáng 27/ 10 / 2019
​   ​NS Đàm Mơ – NS Hạnh Nhã -  Ns Đàm Thành (H Yên) – SC Đàm Ngọc (NĐ) –
    SC Đàm Nghiêm (TQ).
    

PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG GHPGVN 
 

Video
Tin nhiều người đọc
Back to top