Thông Bạch: V/v Phát tâm đóng góp mua sắm trang thiết bị y tế chống dịch CoVId -19 của Ban Trị Sự GHPG VN tỉnh Hà Nam

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH HÀ NAM
Thông báo Thông báo

Thông Bạch: V/v Phát tâm đóng góp mua sắm trang thiết bị y tế chống dịch CoVId -19 của Ban Trị Sự GHPG VN tỉnh Hà Nam

Thông Bạch: V/v Phát tâm đóng góp mua sắm trang thiết bị y tế chống dịch CoVId -19 của Ban Trị Sự GHPG VN tỉnh Hà Nam

Video
Tin nhiều người đọc
Back to top