Nghị quyết Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Nhiệm kỳ I

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH HÀ NAM
Tổ chức giáo hội Tổ chức giáo hội

Nghị quyết Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Nhiệm kỳ I

Nghị quyết Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Nhiệm kỳ I

Các Trưởng ban các ngành hoạt động cố gắng hoàn thành dự thảo nội dung chương trình hoạt động, thành phần nhân sự và nội quy cho mỗi ngành, đệ trình Ban Thường trực Trung ương Giáo hội tham gia ý kiến và xét duyệt.

(Phiên họp thứ nhất ngày 8-11-1981 tại chùa Quán Sứ, thủ đô Hà Nội về công tác tổ chức của Giáo hội )

1. Đệ trình Hội đồng bộ trưởng Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bản hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và thành phần nhân sự ban lãnh đạo Trung ương Giáo hội, xin xét duyệt và công nhận để Giáo hội được phép hoạt động.

2. Quan hệ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, đề nghị : Giáo hội Phật giáo Việt Nam có đại diện trong mặt trận Tổ Quốc Việt Nam.

3. Tổ chức hai văn phòng Trung ương Giáo hội để điều hành các hoạt động của giáo hội.

- Văn phòng 1, đặt tại Trụ sở Giáo hội, chùa Quán Sứ, 73 phố Quán Sứ, Hà Nội, do Thượng tọa Thích Thanh Tứ làm Chánh văn phòng.

- Văn phòng 2, đặt tại chùa Xá Lợi, 89 Bà Huyện Thanh Quan , Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, do Thượng tọa Thích Từ Hạnh làm Chánh văn phòng.

4. Công nhận Hội Phật tử Việt Nam tại Pháp là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cử Thượng tọa Thích Thiện Châu làm đại diện cho Giáo hội về các mối quan hệ với Phật tử Việt Nam ở nước ngoài.

5. Về việc treo cờ, phan, phướn : căn cứ biên bản Đại hội Đại biểu Thống nhất Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Trị sự quyết định : y theo lệ cũ, tùy theo tập quán mỗi địa phương, cờ, phan, phướn có thể treo trong khuôn viên các cơ sở của Giáo hội như : Tu viện, Tịnh Xá, Tịnh Thất, Niệm Phật đường, vào những ngày lễ Phật giáo.

6. Hội đồng Trị sự ủy nhiệm các vị thành viên trong Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự và các vị đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Thống Nhất Phật giáo Việt Nam, khi trở về các địa phương tỉnh, thành phố của mình, có nhiệm vụ liên hệ bàn bạc với các hàng giáo phẩm, Tăng, Ni, cư sĩ Phật tử tiêu biểu, và liên hệ bàn bạc với Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, thành phố về cách thức giới thiệu, phổ biến kết quả của Đại hội Thống nhất Phật giáo Việt Nam, đồng thời xúc tiến việc tổ chức Đại hội thành lập Tỉnh hội, Thành hội.

7. Trong thời hạn 3 tháng, Ban Thường trực Trung ương Giáo hội cố gắng hoàn thành dự thảo nội quy của Hội đồng Trị sự. Các Trưởng ban các ngành hoạt động cố gắng hoàn thành dự thảo nội dung chương trình hoạt động, thành phần nhân sự và nội quy cho mỗi ngành, đệ trình Ban Thường trực Trung ương Giáo hội tham gia ý kiến và xét duyệt.

8. Xin phép bộ nội vụ khắc con dấu Trung ương Giáo hội và các Tỉnh hội, Thành hội.

 

                                    HÀ NỘI, ngày 8 tháng 11 năm 1981

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

                                                                           Chủ tọa Đại hội

                                                                  Hòa thượng THÍCH TRÍ THỦ
 Trích theo tài liệu: Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ Đại hội đến Đại hội (1981 - 2012) - Người thực hiện: Nguyễn Đại Đồng - Nhà xuất bản Tôn giáo 2012.
Video
Thông báo
Back to top