Nghiên cứu

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH HÀ NAM
Phật học Nghiên cứu
 • HIẾU – PHƯƠNG CÁCH BÁO HIẾU THEO NGUYÊN THỦY VÀ ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO Đức Quang

  HIẾU – PHƯƠNG CÁCH BÁO HIẾU THEO NGUYÊN THỦY VÀ ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO Đức Quang

  Vu Lan là ngày tri ân, tưởng niệm, nghĩ về, truyền thông, nối kết giữa con cái và cha mẹ.[1] Nghĩa là ngày báo hiếu. Để làm được trọn vẹn ý nghĩa của ngày Vu lan, người con Phật cần biết phương pháp báo hiếu theo lời dạy của Phật trong cả hai truyền thống Nguyên thủy và Đại thừa.…
 • Thế Tôn báo hiếu Phụ vương

  Thế Tôn báo hiếu Phụ vương

  Đức vua nước Xá Di là Tịnh Phạn, từng dùng chính pháp làm phương châm cai trị, lấy nhân nghĩa đạo đức để cảm hóa nhân dân, mở lòng từ bi đối với muôn loài. Bấy giờ ngài đang lâm trọng bệnh, các quan thái y hết lòng điều trị, nhưng bệnh mỗi ngày một nặng, đức vua cảm thấy…
 • Đạo Đức Phật Giáo Trong Kinh Tạng PaLi - Thích Viên Hiếu

  Đạo Đức Phật Giáo Trong Kinh Tạng PaLi - Thích Viên Hiếu

  Đạo Đức Phật Giáo Trong Kinh Tạng PaLi giúp cho mọi người hiểu rõ thêm những lời dạy nguyên thủy từ kim khẩu của Đức Thế Tôn nói ra. Hầu giúp cho mọi người có được cuộc sống hạnh phúc an lạc, cùng hướng tâm xây dựng một tương lai tươi đẹp và để tâm nhiều hơn đến quyền lợi…
Video
Tin nhiều người đọc
Back to top