HÀ NAM: Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Hà Nam Đã Đến Thăm - Tặng Quà Tại Trung Tâm Điều Dưỡng Thương Binh Bệnh Binh Và Tặng Nhà Đại Đoàn Kết.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH HÀ NAM
Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

HÀ NAM: Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Hà Nam Đã Đến Thăm - Tặng Quà Tại Trung Tâm Điều Dưỡng Thương Binh Bệnh Binh Và Tặng Nhà Đại Đoàn Kết.

Sáng ngày 22/04/2019, Đoàn Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Hà Nam do HT. Thích Thanh Quyết  Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Hà Nam làm Trưởng đoàn, Ông Nguyễn Như Lâm Nguyên Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Hà Nam và Đại diện Ban tôn giáo, Sở Nội Vụ tỉnh Hà Nam đã đến thăm và tặng quà tại trung tâm Điều Dưỡng Thương Binh Bệnh Binh Yên Nam - Duy Tiên và Ba Sao – Kim Bảng;  trao tặng 05 ngôi nhà Đại Đoàn Kết trên đại bàn tỉnh Hà Nam nhân dịp đại lễ Phật đản Vesak Liên hiệp Quốc 2019.

Trong quá trình phát triển, các tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo, đều mang một lý thuyết và tính chung nhất, đó là tính nhập thế.

Một khía cạnh đáng lưu ý trong hoạt động từ thiện - xã hội của các tổ chức tôn giáo là không ít cá nhân nhận được các nguồn tài trợ từ bên ngoài, góp phần tăng thêm tiềm lực vật chất, lợi thế để họ hoạt động từ thiện -  xã hội được dễ dàng và thuận lợi hơn.

thăm và phát quà tại trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh Ba Sao huyện Kim Bảng có 114 xuất, mỗi xuất trị giá 500.000d (Năm trăm nghìn đông).

 Thăm và tặng quà tại trung tâm Điều Dưỡng Thương Binh Bệnh Binh Yên Nam - Duy Tiên có 90 xuất, mỗi xuất trị giá 500.000d (Năm trăm nghìn đông).

Gần đây, xuất phát từ mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI xác định: “Tạo bước tiến rõ rệt về thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giảm tỉ lệ hộ nghèo; cải thiện chăm sóc sức khỏe cho nhân dân”, Nghị quyết của Ban chấp hành Trung Ương khóa XI cũng nhấn mạnh: “Nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp xã hội, tiếp tục mở rộng đối tượng thụ hưởng với hình thứ hỗ trợ thích hợp, nâng dần mức trợ cấp xã hội thường xuyên phù hợp với khả năng ngân sách Nhà Nước” .

Đặc biệt, từ Nghị định số 26/1999/NĐ-CP ngày 19/4/1999 về các hoạt động tôn giáo đến Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo (2004) và Luật tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội thông qua ngày 18/11/2016, Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 01/12/2016 và Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018, đã có một bước phát triển lớn trong việc cho phép các tôn giáo được tham gia hoạt động từ thiện, nhân đạo xã hội. Nếu trong Nghị định 26 chưa có quyết định cụ thể nào về vấn đề này thì trong Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, Nhà nước đã khuyến khích và tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo tham gia nuôi dạy trẻ em, người nhiễm HIV/AIDS, bệnh nhân phong, tâm thần, hỗ trợ phát triển các cơ sở giáo dục mầm non và tham gia các hoạt động khác vì mục đích từ thiện, nhân đạo phù hợp với Hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo và quy định của Pháp luật.

Các quy định xuất phát từ thực tiễn hoạt động hoằng pháp về từ thiện xã hội trong thời gian qua… Nhà nước đã tạo hành lang pháp lý cho hoạt động từ thiện xã hội của Tôn giáo được thực hiện tích cực, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, chia sẻ gánh nặng xã hội, đảm bảo cho sự phát triển bền vững đất nước. Theo tinh thần đó của Đảng, Nhà nước, công tác từ thiện xã hội là một trong những hoạt động mang tính tích cực và trong sáng, đượm  nét ban vui, cứu khổ của đạo Phật, là một trong những công tác trọng tâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hà Nam nói riêng.

Hỗ trợ cho Cụ Nguyễn thị mười, Thôn An Lạc, Xã Kim Bình, Tp. Phủ Lý với số tiền trị giá 25 triệu đồng

Tại huyện Thanh Liêm BTS  đã trao tặng hỗ trợ 02 căn nhà, mỗi căn trị giá 30 triệu đồng.

Ban Trị Sự đã trao 50 triệu đồng nhà Đại đoàn kết cho Cụ Dương Thị Thuận, xóm 5, Liêm Chung, Tp, Phủ Lý

và Huyện Lý Nhân cũng đã trao Tặng hỗ trợ cho một căn nhà 25 triệu đồng.

Với tấm lòng từ bi hỷ xả của đệ tử Phật, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, nhà nước, các sở Ban ngành cùng kết hợp công tác từ thiện nhân đạo của Giáo hội cũng như chính quyền luôn đi đầu công tác từ thiện ngày càng phát triển về số lượng, chất lượng, tạo uy tín và đạt niềm tin của tín đồ phật tử và các cấp ngành.

Tinh thần tương thân, tương ái luôn được Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh Hà Nam xem như ngọn nguồn, đạo lý trong hoạt động hoằng pháp, phát huy giáo pháp của Phật giáo, tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam. Với mục tiêu “vì hạnh phúc cho chúng sinh, vì an lạc cho loài người”.

Minh Hạnh - Đàm Hiền

 

 

Video
Tin nhiều người đọc
Back to top