Hà Nam: Đoàn Đại Biểu BTS GHPGVN tỉnh Hà Nam tham dự hội Nghị Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH HÀ NAM
Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Hà Nam: Đoàn Đại Biểu BTS GHPGVN tỉnh Hà Nam tham dự hội Nghị Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Vào ngày 16/9/2019 (18/8/Kỉ Hợi) Ban trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam đã cử Đoàn Đại Biểu tham dự hội nghị bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho quý vị Chức sắc, nhà tu hành, Người đứng đầu các tôn giáo năm 2019, tổ chức tại Tp, Hải Phòng, từ ngày 16 đến 19/9/2019.

Tại Hội nghị tập huấn, đại biểu được nghe báo cáo viên giới thiệu khái quát tình hình tôn giáo ở Việt Nam và những nội dung cơ bản về quan điểm, chính sách, pháp luật hiện hành của Nhà nước Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo; pháp luật về đất đai, xây dựng hiện hành có liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; đặc biệt là Luật tín ngưỡng, tôn giáo và những điểm mới cơ bản của Luật. Luật tín ngưỡng, tôn giáo cũng được đánh giá là một bước tiến mới trong vấn đề đảm bảo hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam, phù hợp với xu thế hội nhập của thế giới trong tình hình hiện nay.

Nhằm nâng cao nhận thức về Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho toàn thể quý vị Chức sắc, nhà tu hành, Người đứng đầu các tôn giáo, Bộ nội vụ - Ban tôn giáo Chính Phủ đã mở Hội nghị bồi dưỡng về Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Luật tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 02 ngày 18/11/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. có 09 chương, 68 điều, đây là văn bản quy phạm pháp luật có giá trị cao nhất điều chỉnh trực tiếp lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Luật tín ngưỡng, tôn giáo đổi mới cơ chế quản lý nhà nước nhằm tạo sự thông thoáng, minh bạch, tạo cơ chế pháp lý nhằm tôn trọng, bảo hộ, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; hạn chế sự can thiệp hành chính của Nhà nước vào các công việc nội bộ của tổ chức tôn giáo; đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, cải cách hành chính.

Tại buổi bồi dưỡng, các chức sắc tôn giáo, các Tăng, Ni còn được nâng cao kiến thức về công tác công tác an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn trộm cướp tại các cơ sở Tôn giáo.

Thông qua hội nghị, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tổ chức tôn giáo nắm bắt được những quy định của pháp luật cần thiết để thực hiện và hoạt động theo quy định của pháp luật; biết sử dụng pháp luật như những công cụ pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với đất nước.

Ảnh: Diệu Tường - Bài: Viên Hiếu

Video
Thông báo
Back to top